Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med Noveller

Skapad 2020-09-22 07:58 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Läsning och skrivning av novell.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Novellen är en kort och koncentrerad skönlitterär text på 1-50 sidor. Ordet kommer från italienskans novella, som betyder nyhet. Vi kommer att arbeta med läsa och diskutera noveller, skriva och bearbeta texter samt ge och få respons. Arbetsområdet finns i Jalla B s.18-39 samt novellersamlingar.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (LGR11)

Hur arbetar vi?

Vi ska läsa, diskutera, analysera och skriva noveller.

Vi läser en novell tillsammans. Till den ska ni sedan svara på frågor, både enskilt och i grupp. Några frågor ska ni svara på skriftligt och några ska ni samtala om.

Ni ska sedan skriva en egen novell där ni arbetar utifrån de skrivmallar som finns i boken Jalla. Vi avslutar arbetet med noveller genom att gemensamt använda bedömningsmatrisen i boken, samt en utvärdering.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din läsförståelse med hjälp av svaren på dina frågor. I gruppsamtalet bedömer jag din förmåga att samtala och diskutera. I din egen novell bedömer jag hur du skriver och hur du bearbetar din text efter respons. Jag kommer också att bedöma hur du ger respons. Det gör jag i dina kommentarer till din responskamrats text.

Uppgifter

 • Att skriva novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA

Läsförståelse

1
2
3
4
Du läser texten.
Du läser texten med flyt.
Du läser texten med bra flyt.
Du läser texten med mycket bra flyt.
Du förstår en del av det du läser.
Du har ganska bra läsförståelse. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet.
Du har bra läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Du har mycket bra läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Du beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.

Diskutera

1
2
3
4
Du sitter mestadels passiv i diskussioner.
Du deltar i diskussioner.
Du deltar aktivt i diskussioner och framför utvecklade åsikter som för diskussionen framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner och ställer välutvecklade frågor och framför åsikter som för samtalen framåt och fördjupar diskussionen.

Skriva

1
2
3
4
Du har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord.
Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Texten visar variation i ordval.
Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, t.ex. genom att börja längst ut på ny rad (hybridstycke)
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du använder enkel och oftast korrekt meningsbyggnad.
Oftast har du använt korrekt meningsbyggnad,även i långa meningar.
Du använder en korrekt eller i stort sätt korrekt meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner.
Du använder de flesta ord på ett lämpligt sätt. Du undviker ord du tycker är svåra eller ovanliga.
Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på et lämpligt sätt.
Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt.
Du stavar de flesta ord korrekt. Du gör vissa återkommande stavfel.
Du använder ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar oftast korrekt.
Du använder oftast skiljetecken på ett lämpligt sätt.
Du använder skiljetecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Du använder inte versaler och gemener på korrekt sätt.
Du använder oftast versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du använder versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du använder versaler och gemener på ett korrekt sätt.

Skriva berättande text

1
2
3
4
Din novell har någon beskrivning.
Dina beskrivningar är ganska enkla.
Du har utvecklade beskrivningar i din text.
Din text och personerna i den känns levande. Dina beskrivningar är välutvecklade.
Du har en handling i din novell.
Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.

Ge och ta emot omdömen

1
2
3
4
Du har gett något omdöme om innehållet i någon annans text.
Du har gett ett enkelt omdöme om innehållet i någon annans text.
Du har gett ett utvecklat omdöme om innehållet i någon annans text.
Du har gett ett välutvecklat omdöme om innehållet i någon annans text.
Du har gett något omdöme om formen i någon annans text.
Du har gett ett enkelt omdöme om formen i någon annans text.
Du har gett ett utvecklat omdöme om formen i någon annans text.
Du har gett ett välutvecklat omdöme om formen i någon annans text.
Du har ändrat din text efter respons.
Du har förbättrat din text på ett bra sätt efter respons.
Du har förbättrat din text på ett ganska bra sätt efter respons.
Du har förbättrat din text på ett mycket bra sätt efter respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: