Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2020-09-22 08:11 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
Under 1700-talet skedde två politiska förändringar som spelade en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut. Det var folk som satte upp mot sina herrar. I Nordamerika ville man inte längre lyda under britterna och i Frankrike ville folket inte längre låta sig hunsas av kung och adel.

Innehåll

Planering: Revolutionernas tid v.40-45 

Syfte: Förändringar startar med att människor inte finner sig i sin situation. De väljer att göra något för att förändra den. Ibland sker det i det lilla, i vardagslivet och ibland sker det sort i ett helt land. Vi känner USA som ett av de mäktigaste länderna i världen. På 1700-talet var det en koloni till Storbritannien, men folket i kolonin fann sig inte i det och gjorde något åt saken. Vi tar det självklart att folket i ett land får vara med och bestämma, att vi har demokrati. På 1700-talet var det kungen och adeln som bestämde. Folket i Frankrike fann sig inte i det och gjorde uppror-Revolution. Men historia är inte något som slutar där. Det som har hänt påverkat hur vi lever idag och vi som lever idag avgör hur det blir i framtiden. Historian skapas av oss!

Tid: v.40-45 

Läromedel:

        OneNote- här hittar du allt vi gör för varje lektionen

     Texter från NE

         Filmer från begreppa

         Filmer från studi.se 


Arbetssätt/arbetsgång: Under fem veckor kommer vi att arbeta med Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen. Vi kommer att fokusera på vilka drivkrafter som låg bakom revolutionerna och vilka konsekvenser revolutionen fick. Detta gör vi genom att genomgångar, titta på olika filmer från studi och inläsningstjänst och genom övningar.


Vilka förmågor du tränar:

Analysförmåga, träna på att se orsaker till och konsekvenser av “Amerikanska frihetskriget” och “Franska revolutionen”  

Begreppsförmåga, titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar

Kommunikativ förmåga, när du diskuterar olika frågor med dina klasskompisar.

Förmåga att hantera information, när du söker efter information och värderar den, skiljer mellan fakta och värderingar.

Metakognitiv förmåga, fundera på vad du lär dig, hur du lär dig och vad du har för användning av att veta det.


Lärandemål: Vad ska du lära dig?

 • Orsakerna till och konsekvenserna av den amerikanska revolutionen (både där och då och på sikt)
 • Orsakerna till och konsekvenserna av den franska revolutionen (både där och då och på sikt)
 • Förklara händelseförloppen.
 • Att diskutera hur revolutionen påverkar individen, samhället och omvärlden
 • Att utifrån historiska källor beskriva hur människor levde och tyckte
 • Att diskutera källornas relevans

Bedömning: 

Dina kunskaper bedöms utifrån ditt aktiva deltagande under lektionerna, i diskussioner och samtal samt genom två skriftliga avstämningar efter varje revolution. Instuderingsfrågor kommer att delas ut som stöd inför avstämningarna.

Begrepp: 

Upplysningsidéer

Samhällsklasser

Samhällsstruktur/samhällspyramid

Missväxt

Inflation

Ståndsriksdagen

Nationalförsamling

Första, andra och tredje ståndet

Eden i bollhuset

Stormning av Bastiljen

Förklaring av de mänskliga rättigheterna

Skräckväldet

Självständighetsförklaringen

Maktdelningsläran

Bojkott

”Boston Tea party”

Förbund

Förbundsstat

Kongressen

Lojalist

Parlament

Regering

Koloni

De tretton kolonierna

Självständighetsförklaring

Adel

Präster

Borgare

Bönder

”frihet, jämlikhet, broderskap”

Revolution

Wienkongressen

Uppgifter

 • Avstämning Franska evolutionen

 • Avstämning: Amerikanska revolutionen

 • Källkritik/Bildanalys :Amerikanska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orsaker och konsekvenser
Mitt arbete tar upp någon orsak till eller konsekvens av franska revolutionen
Mitt arbete tar upp några orsaker till eller konsekvenser av franska revolutionen
Mitt arbete tar upp flera orsaker till och konsekvenser av franska revolutionen
Påverkan
Mitt arbete tar upp någon förklaring hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i tex utifrån kön, samhällsklass
Mitt arbete tar upp några förklaringar hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i tex utifrån kön, samhällsklass
Mitt arbete tar upp fler förklaringar hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i tex utifrån kön, samhällsklass
Tidsperioder, samhällsomvandlingar, levnadsvillkor, gestalter och handlingar
Mitt arbete tar upp grundläggande fakta om franska revolutionen
Mitt arbete förklarar hur det franska samhället såg ut före revolutionen Mitt arbete tar upp några relevanta händelser och/eller personer som hade betydelser under franska revolutionen.
Mitt arbete förklarar hur det franska samhället såg ut före revolutionen Mitt arbete tar upp några relevanta händelser och/eller personer som hade betydelser under franska revolutionen
Använda källmaterial
Mitt arbete baseras på minst en källa Mitt arbete har en referenslista Mitt arbete har en enkel källkritisk diskussion
Mitt arbete baseras på några källor Mitt arbete har en referenslista utformad på angivet sätt Mitt arbete har en utvecklad källkritisk diskussion (presentation av källan, antingen för- och nackdel)
Mitt arbete baseras på flera källor Mitt arbete har en referenslista utformad på angivet sätt Mitt arbete har en välutvecklad källkritisk diskussion (presentation av källan, för- och nackdelar)
Använda begrepp
Mitt arbete innehåller enstaka historiska begrepp
Mitt arbete innehåller några historiska begrepp och de används oftast i rätt sammanhang
Mitt arbete innehåller flera historiska begrepp och de används i stort sett alltid i rätt sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: