Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -20/21

Skapad 2020-09-22 08:15 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Inom förskolan verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas.

Innehåll

Avdelning

text

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

Var är vi?/Nuläge

Beskriv vårt nuvarande arbete utifrån de nedan undersökta områdena:

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna 

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Vart ska vi?

 Skriv här vad vi vill se för förändring och utveckling hos barngruppen och i vårt arbete när detta arbete är färdigt.

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Hur gör vi?

Skriv här hur vi tänkt göra, våra förebyggande åtgärder. 

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt samt vad tar vi med oss in i det främjande arbetet?

Reflektera utifrån följande områden:

a. Pedagogers självskattning

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: