Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad allting är uppbyggt av - är det kemi?

Skapad 2020-09-22 08:39 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vad allting är uppbyggt av baserat på FyKe Utkik
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt som händer runt dig är kemi. Kemi handlar om små delar som bygger upp allt kring oss. Delarna kan sättas ihop och bilda massor av olika saker och ämnen.

Innehåll

 Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken FyKe sid 8-17 (fast i det digitala läromedlet)
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar, svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med laborationer.
 • Vi dokumenterar våra laborationer med hjälpa av en mall för labbrapporter.
 • Vi kommer att avsluta med ett prov.

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vad allting är uppbyggt av

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Kunna förklara skillnaden mellan en atom och en molekyl
Kan förklara med stöd.
Kan förklara atomernas kretslopp.
Kan förklara och visa hur atomernas kretslopp fungerar. Ge flera exempel
Atomer, molekyler, kemiska föreningar och grundämnen
Kan med stöd förklara begreppen.
Kan förklara och de olika begreppen.
Kan förklara och ge några exempel till begreppen.
Aggregationsformer
Kan de olika formerna.
Kan de tre formerna och beskriva vad de innebär. Kan vattnets aggregationsformer.
Kan de tre formerna samt kan visa dem skriftligt. Ger exempel på flera former t.ex vatten, stearin, smör
Laborationsrapport
Kan med stöd göra labb.rapport.
Kan göra labb.rapporter med text.
Kan göra labb.rapporter med både text och bild. Använder rätt begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: