Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-09-22 08:33 i Gåvsta skola Uppsala
Nya "Nya språket lyfter". Planering utifrån de nya kunskapskraven för åk1.
Grundskola 1 Svenska
Tänk att krypa upp i soffan med en spännande bok! Att med fantasins hjälp få följa med ut på äventyr! Att själv kunna läsa, det är nästan som magi! Nu börjar vi träna!

Innehåll

Konkreta mål åk 1 läsa/skriva/tala

 • kan bokstävernas form och ljud
 • känner igen ordbilder
 • kan ljuda
 • kan läsa ord och enkla meningar
 • kan återberätta, fråga eller kommentera läsningen
 • kan skriva ord och enkla meningar
 • skriver med mellanrum mellan orden
 • kan följa instruktion
 • kan berätta så andra förstår

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer arbeta med läsläran "Den magiska kulan". Där kommer vi få följa med Asta, Bea och Cesar på olika äventyr. Varje vecka kommer "Den magiska kulan" hem som läsläxa.

Varje vecka kommer vi att jobba med "Veckans bokstav". Eleven tränar både på hur bokstaven ser ut, vad den har för ljud, vad den heter och att lyssna till var bokstavsljudet hörs i olika ord.

Varje dag har vi högläsning av olika typer av texter. 

Eleverna kommer att få delta i boksamtal, där vi tillsammans diskuterar böcker, förutspår handling, gissar fortsättning, målar bilder till boken, diskuterar svåra ord/begrepp, om vi upplevt något liknande och slutligen sammanfattar det vi läst.

Vi kommer att arbeta med  modelltexter i olika genrer. 

Vi kommer att öva skrivandet tex genom att skriva av text, ljuda ihop ord, skriva meningar till bilder och författa egna texter. Vi kommer att skriva både med penna och på ipad.

Vi kommer att träna på att berätta om något du upplevt, något du lärt dig, återberätta etc.

 

Bedömning

Vid bedömning använder vi Skolverkets bedömningsstöd. Vi ser även till det arbete som eleven gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: