Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina språk

Skapad 2020-09-22 08:38 i Christian 4:s gymnasium Kristianstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Eftersom svenska är ditt andraspråk innebär det att du har ett annat modersmål. Du kommer under ett par veckor få jobba med en jämförelse av svenska språket och ditt modersmål.

Innehåll

En viktig del av språkinlärningen är att förstå hur olika språk är uppbyggda. Du behöver förstå hur svenskan och ditt modersmål är uppbyggda och används. Detta kommer du få möjlighet till när du arbetar med följande uppgift som jämför svenskan med ditt modersmål.

Uppgifter

 • Jag och mina språk

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
  Sva  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
  Sva  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
  Sva  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: