Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensamma städ dagar.

Skapad 2020-09-22 08:39 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F
Uprätthålla en god miljö i våra lokaler. samarbete mellan eleverna.

Innehåll

Innehåll

                       

  Pedagogisk planering för fritidshemmet

 

 

Område: ansvar städning.

 

 

VARFÖR?

Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument?

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Klara av att ha en bra miljö på verksamheten med allas hjälp.

Normer och regler i elevernas vardag, om eleven tar fram ett spel så ska eleven placera tillbaka spelet tillbaka på dens plats.

Oavsett vad eleverna tar fram, så ska de hjälpas åt och städa och lägga tillbaka föremålen på rätt plats.

 

 

 

Konkret/konkreta mål. Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha

utvecklat/lärt sig?

Vårt mål är att eleverna ska bli mer självständiga och ta mer ansvar om verksamheten,lokaler och leksaker. Vi vil elevernska ska se efter sig själva så att det blir en inbjudande miljö för nästa kompis som vill leka.

 

 

VAD? Vad kommer det att handla om?

Tema/projektområde eller något från kursplaner:

Ansvar för varje individ och en trevlig miljö på verksamheten.

 

HUR? Arbetssätt/metod:

Att upprätthålla miljön och stödja elevernas egna idéer om hur eleverna vill ha det på sin verksamhet.

 

DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?

Genom att via bilder och text på bloggen dokumentera vad eleverna väljer att göra kan vi visa vad eleverna gör och utvecklar för färdigheter.

 

 

UTVÄRDERING Vem, vad och hur?

Genom fritidsmöten med elever och personal utvärderas det vi gjort och nya idéer tas emot.

 

NÄR?

Tidsplanering, utvärdering och reflektion

Fritidsmöten hålls kontinuerligt månadsvis.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: