Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

dela med dig Lag 4, 24/9 2020

Skapad 2020-09-22 08:41 i Luna förskola Österåker
Förskola
I lag 4 och 5 arbetar vi med temat normer och värden. Vi kommer att arbeta i smågrupper under veckan, där vi gör undervisningar i mindre grupp utifrån olika ämnesområden. 10 små kompisböcker är ett verktyg för barnen att bygga upp en social kompetens och en god gemenskap i barngruppen.

Innehåll

 

Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle

Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var

 

Ämne: Normer och värden

Datum: 22/9

Deltagande pedagoger: Reem, Agnieszka

 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:
Vi läser en bok Dela med sig sedan dramatiserar vi med hjälp av dockor. Vi samtalar med barnen om bilder.  

 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

 

Vad: Barnen behöver ha ett verktyg för att lära förstå vad dela med sig innebär    

 

 

Hur: Vi läser en bok ”Dela med dig”. Vi använder dockor igelkott och kanin för att dramatisera konflikten mellan vänner. 

 

Vem: alla barn i lag 4

 

När: 24/9

 

Var: stora rummet på Solen

 

Varför:  Att barnen lär sig hur de kan dela med sig utan konflikter och blir trygg med varandra.

 

 

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
foto, observation, 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: