Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt berättande

Skapad 2020-09-22 08:46 i 224611 Förskolan Sjötorget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
I vårt projekt undersöker vi berättande med hjälp av många olika verktyg och andra "språk". Vilka berättelser skapas i kontakt med med olika material.

Innehåll

I våra observationer har vi sett följande…..

Barnen är väldigt intresserade av sagor och berättande, de lyssnar gärna ofta och länge. De fantiserar och berättar mycket kring sin teckningar, och skapar världar och berättelser i leken.

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Barns berättande. Vi går in i ett gemensamt utforskande och lärande med barnen där vi undersöker barns berättande. Vad händer med berättandet i mötet med andra ”språk” såsom IKT, dans, måleri, teater med mera? Syftet är att ge barnen ännu fler verktyg för att de ska kunna realisera sina tankar, fantasier och de berättelser dem har. 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Genom projektet vill vi ge barnen fler verktyg att kunna få ut sina berättelser och få ta del av andra berättelser. Att få möta en mångfald av sätt att berätta på och att få prova på och bli förtrogna med dessa.

Genom projektet berättande har vi också möjlighet att nå de olika mål som finns för vårt arbete på förskolan: Alla barnen kommer att få arbeta med demokratiska värden. Gruppen är en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på. Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i undervisningsmiljöer av hög kvalitet.

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

Vi vill att barnen ska få uppleva utforskandet genom meningsfulla sammanhang och därför har vi utgått från barnens intresse. Vi vill att barnen ska få uppleva hur andra språk kan berika deras berättande. Vi vill ge dom många olika slags verktyg att kunna dela med sig sina berättelser till andra. Vi har digitala verktyg såsom BookCreator, StopMotion och GreenScreen som alla ger möjlighet att skapa berättelser. Vi har ett berättande i aktiviter såsom lera, dans, måleri, foto, drama, teckning.

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del. 

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

 

Hur ska vi introducera projektet för barnen? 

Vi kommer under ett samlingstillfälle att introducera årets projekt för alla barnen. Vi börjar med att läsa några flanosagor på samlingen och i smågrupper kommer barnen sedan att få teckna och göra egna figurer att berätta med. Dessa blir ett material som är gemensamt och tillgängligt för alla barn i gruppen. Dessa figurer kommer finnas i en fin låda som blir deras berättelselåda.

Vi kommer i smågrupperna också be barnen reflektera över ordet berättande. Vi kommer i slutet av projektet ställa samma fråga igen och se hur deras förståelse av begreppet berättande ändras över tid.

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt? 

Barngruppen arbetade med olika projekt under föregående termin. En grupp arbetade med bockarna bruse och den andra med IKT. På så sätt finns spår av båda gruppernas föregående projekt med i det nya projektet. Projektformen med att arbete i mindre grupper samt med varierande konstellationer kommer att fortsätta som under föregående terminer.

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Barnen har alla mött sagor och berättelser. I vårt projekt kommer vi fördjupa det begreppet och få upp ögonen för att berättelser finns i många andra områden av deras vardag i förskolan. Vissa verktyg kommer vara nya för en del barn såsom IKTverktygen.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: