Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia år 7

Skapad 2020-09-22 09:05 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 Samhällskunskap
Momentet handlar om massmedia och hur media samverkar med oss. Vi kommer beröra sociala medier, källkritik och lagar som rör media och journalistik. Vi kommer också arbeta med papperstidningar och E-tidningar.

Innehåll

Syfte

 

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •  Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 •  Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp (...)
 •  Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

 

 

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

 

Konkretisering av mål

 

Målet med undervisningen är att du ska

 

 • förstå vad massmedia är

 • förstå mediernas uppgifter

 • förstå hur demokrati och media hör ihop

 • lära dig skilja på fakta och åsikter inom media

 • förstå hur media påverkar oss och väljer ut sin information (historiskt och idag i demokratier och diktaturer (censur) samt internet)

 • få kunskaper om de lagar och regler som gäller inom media

 •              Få kunskaper om sociala medier
 •  
 • Arbetssätt

  Genomförande

  Du kommer att få

  • Lyssna på faktatexter och genomgångar

  • Svara på frågor kopplade till lektionsinnehållet

  • Undersöka användningen av media. Bland annat hur vi använder oss av media och vilka som har tillgång till vilka medier.

  •             Titta på TV-program om media och om källkritik
  •   Redovisning
  • Läxförhör

  • Undersökningar 

  • Diskussionsuppgifterna

  Bedömning

  Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

  • dina kunskaper om media och dess uppgifter i samhället.

  • din förmåga att undersöka hur media är uppbyggd och fungerar

  • din förmåga att använda begrepp som hör till ämnet

  • din förmåga att föra resonemang om hur media påverkar oss

  •  

  •  

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: