Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2020-09-22 09:16 i Björkåsskolan Grundskolor
Du ska få lära dig om teknik i vardagen
Grundskola 4 – 6 Teknik
Det här området handlar om att se på tekniken i vardagen, alltså tekniken som finns runt omkring oss. Ni kommer att få fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur de har utvecklats över tid och utifrån behov.

Innehåll

Innehåll

Det här området handlar om att se på tekniken i vardagen, alltså tekniken som finns runt omkring oss. Ni kommer att få fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur de har utvecklats över tid och utifrån behov. Ni kommer även att få se på fördelar och nackdelar av olika teknikval samt fundera över varför teknik utvecklas. 

Arbetssätt

Under arbetsområdets gång kommer du arbeta så här:

Självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Du kommer deltaga i samtal och diskussioner.

Vi kommer även att se på filmklipp som hör med ämnet.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma era svar på uppgifterna och era tankar i diskussioner och samtal.

Bedömningen kommer att ske i Bedömningsmatrisen nedan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik i vardagen

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Identifiera och Analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Att kunna identifiera några tekniska lösningar i er vardag och beskriva hur dessa används och fungerar
 • Tk
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Att kunna använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några tekniska lösningar i vardagen
 • Tk
Eleven kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Eleven kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Eleven kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
Att kunna beskriva och reflektera över hur några tekniska lösningar förändrar människans vardag och påverkar vår miljö
 • Tk  4-6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Kunna resonera kring hur några tekniska lösningar förändras över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: