Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

200922 Grovplanering Årshjul Matematik Luna 200915

Skapad 2020-09-22 09:10 i Luna förskola Österåker
Förskola
Grovplanering i uppstart av nytt ämne i Årshjulet. Våra utvecklingsområden ska ingå i planeringen av aktuellt ämne. Smedby: Lärmiljöer, Läslyftet- Läsa och berätta, Undervisning. Luna: Samverkan för bästa skola, Läslyftet - Läsa och berätta, Undervisning, Lärmiljö.

Innehåll

Grovplanering Årshjul

Ämne: Matematik
Datum: 200915
Deltagande pedagoger: Sabina Lönnheden, Linda Brynolfsson, Linda Jakobsson

 

Var befinner vi oss nu?

Vi kan se att Ipaden bör bli mer tillgängliga för barnen. Mer digitala verktyg som komplement till vår verksamhet. 

I äldreteamet har det tillkommit flertalet yngre barn denna termin, behöver se över materialval.

Vad ska barnen lära sig mer om?

"förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta" (Lpfö 18, s.14) 

Hur formar och använder vi vår lärmiljö inne och ute och gör den tillgänglig för alla?

Matematiklådor/leklådor som kan användas både ute och inne.

Vi fokuserar på att ta fram olika material för utemiljön då vi befinner oss ute större delen av dagen.

Rim och ramsor, sånger, lekar. 

Antalsuppfattning - siffror, matte-memory (former, siffror)

Böcker som vi GÖR till matematiskt innehåll.

Hur kommer de digitala verktygen användas?

Barnen får möjlighet att dokumentera med ipad:en. 

Mer tillgängliga för barnen 

Blue-bot. 

Hur gör vi barnen delaktiga och ger dem inflytande?

Barnen får vara med och dokumentera samt reflektera över sitt eget lärande.

Vi observerar barnen och utgår från deras intresse 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: