Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva/Grammatik

Skapad 2020-09-22 09:12 i Jutarumsskolan Halmstad
Eleverna skriver olika texter, berättelser och beskrivande faktatexter samt arbetar med grammatik och språkriktighet.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att skriva flera olika texter, den första texten är en faktatext men du kommer också skriva en text om dig själv. Du kommer även träna oss på att skriva sammanfattningar och berättande texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa att du kan: 

 • skriva olika slags texter med tydligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation
 • skriva berättande texter med handling och beskrivningar
 • använda skiljetecken
 • grundläggande regler för stavning och språkriktighet
 • bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt, i par och grupp med:

 • skriva berättelse
 • skriva och använda tankekartor och stödord
 • beskriva personer, känslor och miljöer i en berättelse
 • bearbeta och ge respons på egnas och andras texter
 • skriva på dator
 • stavning
 • ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, räkneord och prepositioner samt hur du ska/kan använda dessa när du skriver texter
 • skiljetecken: ?. ! , och stor bokstav
 • styckeindelning 
 • skriva i dialogform

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: