Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häxorna

Skapad 2020-09-22 09:27 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska
I sagorna är häxor alltid klädda i fåniga svarta hattar och svarta slängkappor och så far de omkring på kvastskaft. Men det här är inte någon saga. Det här är en historia om riktiga häxor. Det viktigaste du bör veta om riktiga häxor kommer här nu. Lyssa mycket noga och glöm inte bort det ! RIKTIGA HÄXOR går omkring i vanliga kläder och ser i stort sett ut som normala kvinnor. De bor i vanliga normala hus och de har vanliga normala jobb. Det är därför det är så svårt att veta vilka som är häxor. En RIKTIG HÄXA hyser ett sådant glödande stekhett hat till barn att det är mer glödande och stekhett än något annat du över huvud taget skulle kunna föreställa dig. En RIKTIG HÄXA ägnar all sin tid åt att fundera ut hur hon ska kunna utrota de barn som bor inom hennes distrikt. Hennes högsta önskan är att se dem försvinna, ett efter ett. Det är det enda hon kan tänka på hela dagen lång. Även om hon arbetar som kassörska på ett snabbköp eller om hon sitter på kontor och skriver affärsbrev eller kör omkring i en lyxbil ( och hon kan göra vad som helst av det där) så har hon hela tiden huvudet fullt av mordlystna, blodtörstiga planer som sprakar och väser, skummar och fräser. Hennes ständiga återkommande tanke är:'' Och vilket barn ska jag nu ta och göra mig av med ?'' Citat ur boken Häxorna av Roald Dahl

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att gemensamt med dina klaskompisar få lyssna på radioteatern Häxorna av Roald Dahl.
Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar få samtala kring berättelsens innehåll.

Du kommer att få träna på att analysera person- och miljöbeskrivningar.

Du kommer att få träna på att återberätta innehållet i de olika avsnitten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Nya språket lyfter åk 1-6 reviderad 2016

1
2
3
4
5
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan komma på saker att skriva om, skriva mitt namn och skriver av bokstäver och ord
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva till bilder
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Berättande
A
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
A
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Läsa B
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Skriva B
Jag kan skriva kortare texter och börjar få flyt i skrivandet
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur det gjort i andra texter.
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser och märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande , intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Avstämning C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa D
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Skriva D
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbygg-and och interpunktion samt tar stöd av lika hjälpmedel vid skrivandet.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivandet och prövar att bearbeta mina texter med hjälp av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare
Avstämning D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Berättande
B-D
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
B-D
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Läsa E
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika mina samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att fördjupa förståelsen.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på syfte och typ av text.
Skriva E
Jag följer de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och skiljetecken och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med hjälp av andras råd.
Jag försöker anpassa mina texter för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av läsförståelsestrategier beroende på både syfte och typ av text.
Läsa F
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva F
Jag behärskar de vanligaste reglerna för stavning, meningsbygg- nad och interpunktion och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivandet, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa mina texter till syfte och mottagare.
Avstämning F
Jag läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållnings- sätt till texters syfte, innehåll och form.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
E-F
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
E-F
Jag kan använd språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: