Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik, faktatext och muntlig presentation

Skapad 2020-09-22 09:41 i Valhallaskolan Halmstad
Källkritik, faktatext och muntlig presentation
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under ett antal veckor kommer du att få lära dig skriva faktatext, att hitta lämpliga källor, vara källkritisk och att genomföra en muntlig presentation med hjälp av stödord eller tankekarta, om din faktatext för klassen. Det är svårt att veta exakt hur lång tid detta kommer att ta men jag tror vi kan vara klara runt v 45-46.

Innehåll

Varför gör du det här?

För att språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Vad behöver du lära dig?

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur.
 • I din text ska du göra egna formuleringar samtidigt som du använder dig av ämnesspecifika ord, dvs ord som hör till ämnet.
 • Att kritiskt granska dina källor.
 • Att förbereda och genomföra en muntlig presentation.

Hur gör du?

 • -vara med och lyssna på genomgång om vad som är en källa och hur man är källkritisk 
 • -läsa och förstå faktatexter  
 • -lyssna när någon annan läser faktatexter
 • -diskutera texten
 • -lyssna på genomgång om hur man skriver faktatexter
 • -skriva egen faktatext
 • -förbereda och genomföra en muntlig presentation för klassen
 • -du redovisar, kortfattat, vilka källor du har använt

Det här kommer bedömas

 

 • Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
 • I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet. 
 • Du ska skriva några rader om hur du har tänkt kring källkritik. 
 • Du ska genomföra en muntlig presentation.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Källkritik, faktatext och muntlig presentation

ej g
g
mg
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: