Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, Titano

Skapad 2020-09-22 09:38 i Landvetterskolan Härryda
Djurriket är indelat i två huvudgrupper, ryggradslösa djur och ryggradsdjur. Ryggradslösa djur kallas evertebrater på latin, det betyder ungefär - utan ryggkota. Men vad är speciellt med dem och hur lever de? Du får en lekfull introduktion till bl.a. leddjur (insekter, spindlar och kräftdjur), blötdjur (musslor, bläckfiskar och snäckor), maskar och nässeldjur (maneter).
Grundskola 7 Biologi
Djurriket är indelat i två huvudgrupper, ryggradslösa djur och ryggradsdjur. Ryggradslösa djur kallas evertebrater på latin, det betyder ungefär - utan ryggkota. Men vad är speciellt med dem och hur lever de? Du får en lekfull introduktion till bl.a. leddjur (insekter, spindlar och kräftdjur), blötdjur (musslor, bläckfiskar och snäckor), maskar och nässeldjur (maneter).

Innehåll

LPP Ryggradslösa  och ryggradsdjur åk 7

Grundskola 7 Biologi

Vi ska under 6-7 veckor arbeta med de ryggradslösa djuren. Dessa djurgrupper är sinsemellan mycket olika och förenas bara av att de inte har ryggrad. För övrigt kan de vara olika som en bläckfisk och en fjäril.

Innehåll

 Syfte /Mål för elev

Du ska skaffa dig en överblick över djurens stamträd och kunna ge exempel på djur i de vanligaste djurgrupperna.

Hur organismer identifieras,sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

(Ur Lpr 11)

Genomförande/ Undervisningen

Vi arbetar med läroboken Titano, Biologi boken,  Djur utan ryggrad: sid 70-105. Djur med ryggrad, sid 122 -142

Viktigt att komma ihåg!!!

Studiefrågor står i boken under rubriker, Testa dig och Tänk ut efter varje avsnitt.

Du jobbar och svarar färdigt på frågorna efter varje lektion i klassrummet.

Vi labbar en gång per vecka enligt schema.

 

 

Arbetet pågår under ht 2020 ,V 39-47

Du kommer att ha genomgångar och övningar på begrepp i läroboken och filmer.

Du kommer att använda  Titano läromedel, .

Du kommer att dissekera/obducera/ skära upp något/några ryggradslösa-/ryggradsdjur.

Du kommer att träna på att plocka ut viktig fakta om djurgrupper från läroboken.

Ge förslag på vad vi kan jämföra mellan de olika grupperna, (andningsorgan, miljö...)

I vissa moment kan du välja att arbeta enskilt eller i en mindre grupp.

Du kommer att kunna välja djur du ska studera inom djurgrupper.

 

Vi kommer att i filmer, bok och internet studier lära oss mer om de djurgrupper som räknas till de ryggradslösa djuren, nämligen:Svampdjur, nässeldjur, maskar, tagghudingar och leddjur. Vi tittar också på urdjur och lär oss hur mikroskopet fungerar.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

Skriftligt prov vecka 47.

Några gånger kommer lektionen att börja med att ni får svara på några frågor för att testa:  ”vad kan jag just nu”.

Dokumentation av dissektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Bi  7-9
Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkretiserade mål

Du ska:

 • känna till indelningen av de ryggradslösa djuren och ryggradsdjur, undergrupper och arter.

 • kunna ge exempel på arter som tillhör olika undergrupper inom de ryggradslösa och ryggradsdjuren.

 • känna till vad alla djuren behöver för att leva, växa och överleva.

 • känna till olika former av livscykler.

 • känna till begreppet biologisk mångfald samt betydelsen av detta.

 • utföra undersökningar genom att formulera enkla frågeställningar, följa instruktioner samt utvärdera arbetet.

 • kunna hantera ett mikroskop eller  en lupp.

 • Lärarledda genomgångar och laborationer där vi studerar exemplar av olika djur.

 • Vi kommer att göra en dissektion/obduktion av en bläckfisk och titta på encelliga djur i mikroskop.

 • redovisa dina kunskaper i ett skriftligt prov.( Vecka 47)

 

 

 

 

Matriser

Bi

 Ryggradslösa djur

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Kunskaper

Du kan berätta om de olika djurgrupperna och göra enkla jämförelser.

Du har goda kunskaper om olika djur och deras livsbetingelser och kan sortera dem i djurgrupper. Du kan visa på samband kring djurs utseende och livsmiljö.

Du har mycket goda kunskaper om olika djur och deras livsbetingelser och kan sortera dem i djurgrupper. Du kan visa på samband kring djurs utveckling, utseende och livsmiljö och kan föra välutvecklade resonemang kring detta.

Genomförande av laboration

Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning

Du kan till stor del planera och utföra ditt experiment självständigt. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.

Du planerar och utför ditt experiment självständigt och med säkerhet. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Diskussion

biologisk mångfald

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ämnet och för till viss del diskussionen framåt.

Du kan föra ett samtal kring ämnet och för diskussionen vidare

Du ställer frågor och framför tankar/åsikter som fördjupar och breddar en diskussion i ämnet.

Matriser

Bi

 Ryggradsdjur årskurs 7

 

E

C

A

Förmågan att

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. T ex Du kan ge exempel på, sortera och beskriva djur från de vanligaste djurgrupperna.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. T ex Du kan ge exempel på, sortera och beskriva djur från de vanligaste djurgrupperna. Du kan redogöra för vad som är gemensamt för djuren inom grupperna.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. T ex Du kan ge exempel på, sortera och beskriva djur från de vanligaste djurgrupperna. Du kan redogöra för vad som är gemensamt och vad som skiljer djuren inom grupperna. Du kan motivera varför ett för dig tidigare okänt djur bör höra till en viss grupp.

Förmågan att

genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Eleven kan genomföra undersökningar/fältstudier utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar/fältstudier utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar/fältstudier utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: