Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens pedagogiska planering undervisning ”Frimärken och brev” HT20

Skapad 2020-09-22 09:45 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

VARFÖR?

 

LPFÖ18

 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 
 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation

Enligt barnkonventionen har barn rätt att göra sin röst hörd. Som ett led i det vill vi utmana barnen att använda olika uttryckssätt att göra det. Under dessa två undervisningar får barnen möjlighet att både uttrycka sig i det estetiska och med skriftspråket beroende på nivå i skrivutvecklingen. Barnen får öva på att berätta bra egenskaper hos varandra och visa uppskattning gentemot varandra. 

 

VAD?

Vi undervisar om syftet med frimärken, vad används de till? Varför? Vad händer om vi inte har frimärke? Vi undervisar om kommunikation via det skrivna språket och uppmanar barnen att skriva och skicka ett brev till sin hjälpkompis, med fokus på bra egenskaper hos varandra. Alla skriver utifrån sin nuvarande förståelse för bokstäver och ord, med stöd av förskolläraren för att utvecklas och lära nytt. De som vill kan istället uttrycka sig med bilder. Vi samtalar om att det finns flera sätt att göra sig hörd på och att vi kan läsa både bilder och text.

 

HUR?

1. För att utmana barnen i sitt skriftspråkande använder vi oss av Ärtans yrke som frimärkes-målare. Vi startar med en undervisning där skattkistan kommer tillbaka. I den ligger temaboken, ärtans kompis Nyckelpigan, ett brev och mallar för att måla frimärken. I brevet som är till nyckelpigan står det att Ärtan åkt iväg på semester och undrar om hen kan hjälpa till att måla frimärken medan han är borta. Det vill nyckelpigan gärna men inser att hen inte har några händer. Barnen får frågan om de kan hjälpa till.

Varje barn får en färdig mall för frimärke som de sedan får måla valfritt motiv i med tuschpennor, kritor eller färgpennor. Frimärken kommer sedan att kopieras upp i små varianter försatt använda vid nästa tillfälle när vi introducerar Postkontoret. 

2. Barnen får i uppdrag att skriva ett brev till sin hjälpkompis. Genom text och/eller bild får de beskriva vad som är bra med sin hjälpkompis. Sedan får barnen vika ett kuvert och klistra på sitt frimärke samt skriva vem det ska skickas till. Vid ett senare tillfälle kommer breven att delas ut till alla på stacken.

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: