Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20/21- Aktivit arbete mot diskriminering

Skapad 2020-09-22 09:51 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
20/21- Aktivt arbete mot diskriminering

Innehåll

 

Aktivt arbete mot diskriminering 20/21

 

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

 

 

 

Vilka risker och hinder finns?

 

Var finns det risk för diskriminering? Var finns det hinder?

 

Kön: I den fria leken utan vuxens närvaro, barnlitteratur och filmer.

 

Könsidentitet eller könsuttryck: I den fria leken utan vuxens närvaro, barnlitteratur och filmer. Toalettbesök och ombyte.

 

Etnisk tillhörighet: Att barnen inte vill leka pga. annan etnisk tillhörighet (brister i språket).

 

Religion eller annan trosuppfattning: Inga risker och hinder.

 

Funktionsnedsättning:  Inga risker eller hinder.

 

Sexuell läggning: Inga risker eller hinder

 

Ålder: Att barnen är olika gamla, tex vill inte leka för att någon är liten. Kommentarer till ett mindre barn som: Du är en bebis, förekommer. Förskolans fysiska miljö.

 

 

 

Analysera orsaker:

 

Varför finns det risker och hinder?

 

Kön: Vuxnas inställning, både personal och föräldrar. Att man inte är medveten om en film eller boks innehåll.

 

Könsidentitet eller könsuttryck: Vuxnas inställning, både personal och föräldrar. Att man inte är medveten om en film eller boks innehåll. Det är inte alltid vi räcker till för att skydda barnens toalettbesök eller om dom behöver byta kläder.

 

Etnisk tillhörighet: Att vi vuxna inte alltid räcker till och kan vara med och stötta i den fria leken.

 

Religion eller annan trosuppfattning: Inga risker och hinder.

 

Funktionsnedsättning:  Inga risker eller hinder.

 

Sexuell läggning: Inga risker eller hinder

 

Ålder: Att vi vuxna inte alltid räcker till och kan vara delaktiga eller närvarande i leken. Vi ser mer positivt i att ha 1-5 års grupper mot åldersindelade då det är positivt för barnens utveckling och lärande.

 

Åtgärder:

 

Vad kan vi göra? Hur kan vi göra?

 

 

 

Kön: De vuxnas inställning, inte ha förutfattade meningar. Öppet genustänk, inte leda in barnen i typiska könroller/lekar.

 

Könsidentitet eller könsuttryck: De vuxnas inställning, inte ha förutfattade meningar. Öppet genustänk, inte leda in barnen i typiska könroller/lekar. Endast ordinarie personal byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök för att skydda barnens integritet.

 

Etnisk tillhörighet: Att i möjligaste mån vara tillgängliga och närvarande för att kunna vägleda och stötta barnen i leken

 

Religion eller annan trosuppfattning: -

 

Funktionsnedsättning: -

 

Sexuell läggning: -

 

Ålder: Vara närvarande och styra vilka som leker. Skapa nya konstellationer. Jobba med kompismaterialet.

 

 

 

 Lärlogg: Här synliggörs åtgärder i bild och/eller text (förebyggande och främjande)

 

Reflektion:

 

Följa upp och utvärdera (december)

 

Hur gick det?

 

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

 

Hur kan vi fortsätta arbetet?

 

 

 

Kön:

 

Könsidentitet eller könsuttryck:

 

Etnisk tillhörighet:

 

Religion eller annan trosuppfattning:

 

Funktionsnedsättning:

 

Sexuell läggning:

 

Ålder:

 

 

 

 Följa upp och utvärdera (mars)

 

Hur gick det?

 

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

 

Hur kan vi fortsätta arbetet?

 

 

 

Kön:

 

Könsidentitet eller könsuttryck:

 

Etnisk tillhörighet:

 

Religion eller annan trosuppfattning:

 

Funktionsnedsättning:

 

Sexuell läggning:

 

Ålder:

 

 

Följa upp och utvärdera (maj/juni)

 

 

Hur gick det?

 

Har vi uppfyllt våra mål på lång sikt?

 

Hur kan vi fortsätta arbetet?

 

 

 

Kön:

 

Könsidentitet eller könsuttryck:

 

Etnisk tillhörighet:

 

Religion eller annan trosuppfattning:

 

Funktionsnedsättning:

 

Sexuell läggning:

 

Ålder:

 

 

 

Nästa steg

 

Ny upprättas inför nästa läsår, augusti-september

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: