Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande elektroteknik

Skapad 2020-09-22 10:25 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 9 Teknik
Kursmomentets syfte är att ge grundläggande kunskaper i ellära och elektronik. Ni kommer att få stifta bekantskap med vanliga elektroniska komponenter och mätutrustning.

Innehåll

  

Teknik åk 9  

Veckorna 38- 42

Arbetsområde:

Grundläggande elektroteknik

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

 

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

 

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar

 

Förmågor att utveckla:

Identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer 

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisning och material:

Genomgång av det berörda momentet.

Grupparbete arbete.

Söka fakta om olika material.

Skriftliga redovisningar.

 

Examination och återkoppling:

Skriftlig återkoppling i form av matriser vid inlämnade uppgifter.

 

 

 

EB(begrepp)

 

Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver hur tydliga delar i dem fungerar tillsammans. Du använder på ett ganska bra sätt begrepp som hör till ämnet.


 •  Redovisa laborationer med komponenter praktiskt,  

 • Redovisa dissektion av uttjänt elektronik praktiskt,


 

 

 

CB(begrepp)

 

Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver delar i dem fungerar tillsammans. Du använder på ett  bra sätt begrepp som hör till ämnet.

AB(begrepp)

 

Du kan undersöka olika tekniska saker som du känner till. Du beskriver delar i dem fungerar tillsammans och ger exempel på andra saker som fungerar på liknande sätt. Du använder på ett bra sätt begrepp som hör till ämnet.

EL(lösa problem)

 

Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker. Du undersöker och testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och göra enkla fysiska och digitala modeller.

 

 • Redovisa design av el-pryl praktiskt, muntligt och skriftligt

 

 

 

 

 

 

CL(lösa problem)

 

Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker. Du undersöker och testar på ett  bra sätt att lösa problem och göra utvecklade fysiska och digitala modeller.

AL(lösa problem)

 

Du kan bygga och förbättra enkla tekniska saker. Du undersöker och testar på ett  mycket bra sätt att lösa problem och göra välutvecklade fysiska och digitala modeller.

EL(laborativt)

 

Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

 

 

 •  Kopplings-laborationer

C L(laborativt)

 

Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.

A L(laborativt)

 

Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: