Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete Röd Vagn

Skapad 2020-09-22 10:25 i Förskolan Loket Mönsterås kommun
Värdegrundsarbete på en inskolningsavdelning.
Förskola
På förskolan ska alla känna gemenskap, trygghet och bli respekterad för den man är. Vi arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

     

Var är vi?

Våran barngrupp består av 4 st treåringar och 8 st tvååringar.

 

 

    

Vart ska vi?

Vi vill skapa en gruppkänsla där alla känner sig trygga och trivs på förskolan. 

 

Varför ska vi?

Genom att känna sig trygg på förskolan möjliggör vi ett lustfyllt lärande och en meningsfull vardag. Trygghet och gruppkänsla ger förutsättningar för att vi ska kunna arbeta mot målen i ”Normer och värden” i Lpfö18. 


   

Hur gör vi?

Vi kommer jobba aktivt med boken ”Alla får åka med” av Anna-Clara Tidholm. Boken ger oss förutsättningar att på ett lekfullt och roligt sätt jobba med socialt samspel. Vi kommer läsa boken, titta på filmen, dramatisera och använda rekvisita för att göra den konkret för barnen. Vi sätter upp bilder ur boken på väggen för att spontana samtal och reflektioner ska uppstå.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: