Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund F-klass

Skapad 2020-09-22 10:50 i Lingenässkolan Kristianstad
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F SO (år 1-3)
Vi kommer i vårt arbete att utgå från livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag. Vi kommer arbeta utifrån PULS Förskoleklass - Samhälle- Natur - Teknik. Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar. Alla ska känna till skolans gemensamma regler och värdegrund.

Innehåll

Syftet är att arbeta med förskoleklassens centrala innehåll. 

Målen med arbetet är att:

Kunna samarbeta.

Vara en bra kompis

Våga ta ställning och stå för sina åsikter.

 

Arbetssätt och undervisning

I förskoleklassen arbetar vi med:

¤ samtal kontinuerligt enskilt, i grupp, halvklass och helklass

¤ klassens och skolans regler

¤ samarbetsövningar

¤ alla ska komma till tals och bli lyssnad på 

¤ vissa teman på skolan är klassöverskridande/ arbeta med sin parallell klass. 

 

Visa vad du lärt dig

Eleverna visar hur de lärt sig genom att:

 • vid en gruppuppgift/lek ska alla vara delaktiga och lyssna på varandra (samarbeta).
 • kunna bjuda in andra till lek, visa omtanke och respekt, våga säga ifrån (vara en bra kompis).
 • kunna respektera sig själv och allas olik- och likheter (våga ta ställning och stå för dina åsikter.)
 • Elevenkät ( ht.20 )
 • Klassråd 

 

Tidsram

Under hela året i förskoleklassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: