Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2020-09-22 10:47 i Ess-gymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Du ska tillägna dig kunskaper om retorik (muntlig framställning) och tillämpa dessa kunskaper då du skriver och håller ett eget tal. Vi kommer prata om sådant som talsituationen, mottagaranpassning, disposition och den retoriska arbetsprocessen.

Innehåll

 

Vad ska jag göra och lära mig?

Du ska tillägna dig kunskaper om retorik (muntlig framställning) och tillämpa dessa kunskaper då du skriver och håller ett eget tal.

Vi kommer att ta upp sådant som talsituationen, mottagaranpassning, disposition och den retoriska arbetsprocessen.

Eftersom du ska hålla ett utredande tal (kopplat till kursen Psykologi 2a: klinisk psykologi) kommer vi också prata om frågeställning och källanvändning

När ska jag göra det?

Vi kommer att arbeta med detta v. 41-46 (preliminärt).

Hur redovisar jag mina kunskaper?

Du ska skriva ett tal och hålla det inför dina klasskamrater. Vi kommer samarbeta med psykologin och ämnet för ditt tal är klinisk psykologi (psykisk sjudom, orsaker och behandlingar). Du väljer en frågeställning som du vill utreda. Genom att du håller ditt tal inför dina klasskamrater får de värdefull kunskap inom området.  

Varför ska jag göra det?

Detta gör du för att du ska träna dig i muntlig framställning som är en betydelsefull del av kursen Svenska 2 (men även utanför skolan!)

Material

Linnéas power point-presentation (hittas på Teams) och de källor som du behöver för att skriva talet.  

 

 

Arbetsgång

 

När?

Vad?                    

v. 41

 

Introduktion av momentet. Talsituationen, en god talare, publikens roll, mottagaranpassning.

 

v. 42

 

Olika slags tal. Exempel på tal. Disposition (hur ett tal är uppbyggt), språk och framförande.

v. 43

 

Den retoriska arbetsprocessen (dvs. hur man skriver ett tal på bästa sätt). Utredande tal: frågeställning och källanvändning. Komma igång med eget manus.

v. 44

 

LOV   

v. 45

 

Manusskrivande, feedback på utkast. Skicka in färdigt manus till Linnéa. Förbereda presenetationstekniskt hjälpmedel (till exempel power point). 

v. 46

 

Dags att hålla tal!

 

Uppgifter

 • Utredande tal: Klinisk psykologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: