Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK: Livsmedel, inköp och kostnader, Lå 20/21 7-9 L-20/21

Skapad 2020-09-22 10:52 i Öjersjö Storegård Partille
Ämnesområde: "Vardagsaktiviteter" med fokus på kunskapsområden som i dagligt tal kallas "Hemkunskap" Undervisningen i ämnet Vardagsrutiner och vardagsmiljö ska syfta till att eleverna får kunskaper om hem och samhälle som ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande. Genom "hemkunskap" får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och intresse för olika sysslor i hemmet, kost, hälsa, ekonomi, konsumtion och miljö.
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I dagligt tal "Hemkunskap". Detta läsår kommer hemkunskapen handla mycket om vad som är viktigt att tänka på när du köper olika varor och om vanliga kostnader i livet. Vi kommer även tillaga olika typer av måltider, med fokus på säsong, miljö, receptförståelse och hygien.

Innehåll

Detta ska du lära dig=

Du ska få lära dig om:

-  Livsmedel och varor - planering av inköp, hur de inhandlas, varifrån de kommer, priser, märkning, säsong, reklam samt hur de påverkar din hälsa och miljö.

-  Matlagning och bakning: Användbara och säkra metoder för att tillaga olika slags maträtter och måltider samt följa recept.

- Hygien i kök och runt måltider.

- Viktiga metoder och rutiner för städ, tvätt och hygien i hemmet.

 

Du kommer också få lära dig om:

- Samarbete med klasskamrater.

- Hur du skapar trivsel i och runt måltider och hur du bjuder andra.

 
 

Detta ska vi arbeta med

Under läsåret kommer vi bland annat att repetera hur du bör äta för att må bra och viktiga grunder för hygien och säkerhet i kök och hem. Vi kommer att granska och jämföra olika livsmedel och ta reda på hur de kan tillagas, förvaras och användas på olika sätt så att vi ser samband mellan djurskötsel, odling, klimat och vår egen hälsa.

Vi kommer även att fördjupa våra kunskaper om hur vi rengör kök och andra ytor i ett hem och enkla grunder vid tvätt och hygien. Vi kommer även att tillaga olika typer av maträtter och måltider och koppla detta till hälsa, säsong, traditioner och miljö.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha hemkunskap i skolans gemensamma hemkunskapslokal där vi varvar teoretiska arbetsuppgifter med praktiskt köksarbete. Undervisningen sker dels muntligt och dels med hjälp av enkel text och bildstöd, t ex symbolprogrammet Symwriter, foton, illustrationer och filmer.

Vid lektionerna finns extra personal utöver hemkunskapsläraren som ger stöd vid behov

 Kunskapskrav

Kunskapskraven följer läroplanens kunskapsmål.

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2019

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  7-9
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande. Hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Handla över Internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring och olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 9
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 9
 • I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 9
 • I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: