Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3- Världen

Skapad 2020-09-22 11:00 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Syftet med undervisningen är att få kunskaper om kartan, jordgloben, världen och varför människor kan behöva flytta.

Innehåll

Mina mål:

Jag kan visa var världsdelarna ligger på en karta och namnge dem.

Jag kan visa var världshaven ligger på en karta och namnge dem.

Jag kan namnge väderstreckens namn och visa deras riktning. 

Jag kan berätta om varför man kan behöva flytta.
Jag kan beskriva vad som påverkar var människor bor och arbetar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Utvärdering - Världen

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
 • SO   3
Jag kan inte namnge världsdelarna och behöver träna mer.
Jag kan namnge världsdelarna.
Jag kan namnge världsdelarna och kan peka ut dem på en karta.
Begreppsförmåga
 • SO   3
Jag kan inte namnge världshaven och behöver träna mer.
Jag kan namnge världshaven.
Jag kan namnge världshaven och kan peka ut dem på en karta.
Begreppsförmåga
 • SO   3
Jag kan inte väderstreckens namn och läge och behöver träna mer.
Jag kan namnge väderstrecken.
Jag kan namnge väderstrecken och peka i rätt riktning.
Förmågan att berätta
 • SO   3
Jag behöver stöd för att ge exempel på varför människor behöver flytta.
Jag kan ge några exempel på varför människor behöver flytta och berätta hur en flytt kan påverka människor.
Jag kan ge några exempel på varför människor behöver flytta och berätta hur en flytt kan påverka människor. Jag kan koppla till egna erfarenheter.
Förmågan att beskriva
 • SO   3
Jag behöver stöd att beskriva vad som kan påverka var en människa bor och arbetar. Ex. tillgång till vatten och hur klimatet är.
Jag kan beskriva vad som kan påverka var en människa bor och arbetar. Ex. tillgång till vatten och hur klimatet är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: