Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina Sinnen

Skapad 2020-09-22 11:18 i Tessinen & Växthuset Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med våra fem sinnen: - Synen - Lukten - Hörseln - Känseln - Smaken

Innehåll

Vilka effekter för barns lärande förväntas utvecklingsinsatser leda till, utifrån läroplansmålen?

Vad har vi sett att barnen funderat på, upptäckt och utvecklat dessa veckor - Vilka effekter för barns lärande har vi sett att våra utvecklingsinsatser lett till, utifrån läroplansmålen? Har vi sett något av detta, ge exempel (barnens funderingar, samtal mm och självklart om det är något annat som ni sett som känns viktigt att ta med).

 • Genom att förstå lite mer om sina fem sinnen, lära sig förstå sin egen kropp, vad hen tycker om och inte tycker om, lära sig vad hen tycker är viktigt, lära sig förstå mer om sig själv, att våga vara sig själv och våga stå för den man är, lära sig mer om sig själv i förhållande till sin omvärld, intryck man får och erfarenheter man gör, utveckla en god självbild, en egen identitet.
 • Genom att diskutera och samtala om olika upplevelser, göra barnen mer medvetna om att man kan tycka, känna, uppleva olika och på det sättet hjälpa och förstå sig själv och andra/varandra.
 • Genom att lära sig om kroppen fem sinnen, lära sig nya ord och dess innebörd och föra samtal, utveckla ett nyanserat talspråk och utöka sitt ordförråd
 • Genom att få prova på olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, lära barnen olika/nya sätt att uttrycka sig och kommunicera med andra, utbyta tankar och erfarenheter med

Vi kommer under varje delprojekt att:

-          Lära oss fakta om varje sinne.

-          På de äldre avdelningarna lär vi oss även lite mer...

-          Vi lär oss teckenspråk

-          Vi spelar Bingo

-          Vi gör en dokumentation för varje sinne, 2 veckor i taget, ca 1 sida.

  Vi gör en bok tillsammans med barnen som handlar om våra fem sinnen som vi arbetat med, ett sinne i taget. 

Uppgifter

 • Vår bok om våra sinnen

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: