Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jung sein, åk 9 ht 2020

Skapad 2020-09-22 11:38 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Komplettering matris
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Åk 9 – läsa, skriva, höra och tala. Repetition av grammatik.

Innehåll

 

Vi arbetar med området v 37 – 41. Vi repeterar grammatik som nominativ, ackusativ och dativ vid substantiv och som personliga och possessiva pronomen. Vi repeterar verbböjning, vanlig och verben haben och sein samt modala hjälpverb. 

Vi går igenom ord för att beskriva personer; både utseende och egenskaper, känslor och åsikter. 

Vi börjar också öva för NP i moderna språk.

Matriser

M2
Jugend

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva meningar och text
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen ... samt grammatiska strukturer.
Bearbetning av text
För att förtydliga och variera din kommunikationkan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: