Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, grunder. År 7

Skapad 2020-09-22 12:54 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är liv? Hur samspelar alla levande organismer i naturen med varandra?

Innehåll

Begrepp

Cell, organell, organism, cellandning, fotosyntes, art, släkte, familj, domän, rike, hybrid, ras, eukaryoter, prokaryoter, arkéer, bakterie, ekologi, ekosystem, producent, konsument, nedbrytare, toppkonsument, primär- och sekundärkonsument, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, växt- och djursamhälle, population, biotop, habitat, nisch, biotiska faktorer, abiotiska faktorer, biomassa, anrikning, opportunist, specialist, pionjär, miljöfaktorer, konkurrens, biologisk mångfald.

Du ska kunna

 • Förklara vad som är gemensamt för allt levande.
 • Att allt levande består av celler med gener(arvsanlag).
 • Förklara hur man indelar organismer i olika domäner och grupper.
 • Att det finns olika typer av celler, hur är de uppbyggda och vad är det som skiljer dem åt. 
 • Redogöra för fotosyntesen.
 • Redogöra för cellandningen.
 • Förklara kort vem Carl von Linné var och vilken betydelse han har fortfarande.
 • Förklara vad ekologi är.
 • Förklara hur ett ekosystem är uppbyggt samt kunna ge exempel på några olika ekosystem.
 • Beskriva hur ett ekosystem kan förändras.
 • Ge exempel på hur olika organismer kan samspela med varandra och hur de konkurrerar med varandra.
 • Ge exempel på några näringskedjor och näringsvävar.
 • Förklara vad anrikning är samt förklara vad det innebär för toppkonsumenter.
 • Förklara hur alla levande organismer ingår i ett kretslopp - kolets kretslopp.
 • Artbestämma med hjälp av nycklar.
 • Förklara vad biologisk mångfald innebär.
 • Göra enkla fältstudier.
 • Använda mikroskop.

 

Sidor som vi har läst från i Gleerups.

Kapitel 1 Allt som lever

Vad har liv

 iD: a 911

 https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/b4de9fd7-a591-47ca-ae51-5a8920359570

 Film Studi. se: https://app.studi.se/l/vad-aer-biologi

Den minsta delen som har liv

ID:A 681

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/d75011d7-e1b6-4098-ad58-b9648cc2e84c

Film studi: https://app.studi.se/l/vaextcellen

https://app.studi.se/l/djurcellen

 

Djur, växter och alla andra

ID: A 968

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/893c2d72-2750-498b-89ca-7de8790640d5

Film studi: https://app.studi.se/l/cellens-domaener

 

Det började med bakterier

ID: A 279

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/e67396c0-1ddd-4575-b279-58ae4fac877f

 

Vad är en art?

ID: A737

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/bbc16947-a717-4e8a-9b9e-aea71154fe12

https://app.studi.se/l/introduktion-till-taxonomi

 

Många arter

ID: A632

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/184cfc4e-f81c-4dd4-87c5-1e2ab1dfbcb9

Film studi : https://app.studi.se/l/biologisk-maangfald

  

Kapitel 9 Ekologi och miljö

Samband i naturen

ID:A 6112

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/a136f83c-889d-43ff-80ad-d8b9c14bf6a7

Film studi: https://app.studi.se/l/introduktion-till-ekologi

https://app.studi.se/l/samspel-mellan-arter

 

Ekologiska modeller

  ID:A4035

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/6118e89e-d79f-4e71-a0a0-a4a9877c85cf

Film studi:

https://app.studi.se/l/ekologisk-nisch-biotop-och-habitat

https://app.studi.se/l/populationsstorlek-och-begraensande-faktorer

https://app.studi.se/l/naeringskedjan

https://app.studi.se/l/ekologiska-pyramider

  

kretslopp bara kolets

ID: A 925

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/bb6c3dd6-1fd0-4f6d-951f-d9d9c890e324

Film Studi: https://app.studi.se/l/kolets-kretslopp

 

Finns även olika typer av kretslopp

skogens som ekosystem

 ID:A 4404

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/02a09a8a-69d3-4d5a-a5b4-be1f3d47f249

Film Studi: https://app.studi.se/l/tropiska-regnskogars-ekosystem

 

sjön som ekosystem

 ID: A 8020

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/84223e69-a796-40ae-adbd-3cea5c99b12a

https://app.studi.se/l/samspel-mellan-arter-sjoen

https://app.studi.se/l/marina-ekosystem

 

havet som ekosystem

  ID: A7472

 

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/30307005-d5d8-4f31-b92d-f684c2a296f0

https://app.studi.se/l/tropiska-regnskogars-ekosystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: