Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD: Skapa föremål och former; LÅ-20/21; Åk 6-9

Skapad 2020-09-22 12:55 i Öjersjö Storegård Partille
Bild
Grundsärskola 6 – 9 Bild
- Detta läsår kommer vi bland annat skapa bilder, skulpturer och perspektiv av föremål och former.

Innehåll

Detta ska du öva på: =

 

 

 

Du ska få öva på att:

- Göra och känna igen olika grundformer.

- Rita av och studera olika föremål i din omgivning, t ex frukter, grönsaker och möbler.

- Skulptera olika former och saker i din omgivning.

- Göra skuggor och kontraster i dina bilder för att få fram djup och en "verklig" känsla. 

- Skapa bilder med perspektiv.

 

Du kommer också öva på att:

- Placera former och färger på ett balanserat och intressant sätt - bildkomposition.

- Presentera och berätta om dina bilder.

- Studera kända konstverk och reklambilder

- Skapa bilder och former av naturmaterial och återvunnet material.

- Viktiga ord och begrepp

 

Arbetssätt:

Vi kommer ha bildlektionerna i skolans gemensamma bildsal där vi har genomgångar med hjälp av en storbilds-tv, whiteboard-tavla och demonstration av konkreta föremål och bilder. Undervisningen sker dels muntligt och dels med hjälp av enkla text och bildstöd, t ex symbolprogrammet Symwriter, foton, illustrationer och filmer. Vid lektionerna finns extra personal utöver bildläraren som ger stöd vid behov.

 

 Kunskapskrav

Kunskapskraven följer läroplanens kunskapsmål.

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Bildlärare/ förskollärare 2020 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-6
 • Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  1-6
 • Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  1-6
 • Några inhemska konstnärer och deras verk.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  7-9
 • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
  Bl  7-9
 • Några internationella konstnärer och deras verk.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 6
 • Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  C 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  C 6
 • Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  A 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  A 6
 • Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
  Bl  E 9
 • Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 9
 • Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
  Bl  C 9
 • Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  C 9
 • Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
  Bl  A 9
 • Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: