Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vargen

Skapad 2020-09-22 12:57 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Matematik

Innehåll

Var är vi?

Barngruppen har olika erfarenheter av matematik. Vi ser att barnen visar intresse för att räkna t.ex. antal barn i samlingen. De visar intresse för antal och sortering i leken t.ex. olika djur och fordon. De vill gärna räkna saker t.ex. under sagoläsning. Vi sorterar med barnen vid undanplockning.

Vart ska vi?

Barnen ska bli mer medvetna och få ökad förståelse för olika matematiska begrepp te x lång, kort, tung, lätt, högt och lågt.

Vi vill att barnen ska utveckla sina kunskaper om antalsuppfattning, mönster, och prepositioner. 

Hur gör vi?

Vi ska ha tillgängligt material i vår miljö som stimulerar till olika sorteringar klassificering. Lekmaterial och material i naturen

Vi rams räknar

vi räknar antal i lek och vid samlingar. Vi sjunger räknesånger.

vi använder prepecitioner i lek och aktiviteter. På över under bredvid bakom mm.
Vi kommer ha planerade  och oplanerade undervisningssituationer kring matematik både ute och inne.

Vi vill vara närvarande i leken för att belysa begrepp med barnen. 

Sätta upp dokumentation i lärmiljön  samt på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: