Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/SO förskoleklass Ellös skola läsåret 2020-2021

Skapad 2020-09-22 13:02 i Ellös skola Orust kommun
NO/SO under ett år i förskoleklass
Grundskola F NO (år 1-3) SO (år 1-3)
NO/SO under ett år i förskoleklassen

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.

 

Undervisningen

 • Experiment inom områdena vatten, natur, luft, statisk elektricitet och natur.
 • Bygge med klossar och skapandematerial av olika slag.
 • Återvinning och sopsortering i vardagen.
 • Naturdag en gång/vecka då vi går till skogen eller stranden.
 • Lekar och aktiviteter som tränar veckodagar samt årstider.
 • Väderobservationer och årstidernas växlingar.
 • Vi lär oss om några vanliga träd, blommor samt fåglar och djur i vårt närområde.
 • Var bor vi? Vilka länder kommer eleverna i gruppen ifrån. Använd kartor. Jämför olika länder, kulturer, religioner, levnadsförhållanden m.m
 • FN:s barnkonvention, kompisböcker baserade på FNs barnkonvention. 
 • Samtala om livsfrågor som könsroller, identitet m.m.
 • Högtider och traditioner.
 • Vad är trafik och hur beter man sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Vara med och påverka undervisningen och hur den ser ut bl.a. genom att välja mellan olika aktiviteter.  Vi diskuterar hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 • Vi arbetar utifrån elevernas egna intresseområden som de önskar när vi har lära-känna-samtal inför skolstart.
 • Diskussion om normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: