Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från kroppen till knoppen

Skapad 2020-09-22 13:08 i 243071 Förskolan Concordiavägen 29 Stockholm Skärholmen
Förskola
Barnen använder hela sin kropp att förstå, upptäcka och erövra sitt jag.

Innehåll

 • Utifrån våra observationer och barnens intresse vill vi utforska vidare kroppen och dess funktion, vi vill lära oss olika begrepp.

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

 • Vem är jag och vad kan jag göra med min kropp?

 • Våra känslor.

 • Motoriska utmaningar i olika miljöer.

 • Jag kan, jag vill, jag vågar!

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

Vi vill att våra barn upptäcker och lära känna sin kropp och sin omgivning.

 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer?

 •  dans och musik

 •  utflykt till närmiljö

 •  Barn gympa genom digitalt verktyg

 •  Uppdragskort  

Vi ska presentera vårt tema till barnen på samlingen. Vi använder oss av sången" Min kropp" från Yria Ensembel.

Vi ska reflektera tillsammans med barnen följande frågor.

-Vad är en kropp?

-Vad kan din kropp göra?

 

Reflektion tillsammans med barnen gör vi både spontant och planerad.

Minst en gång i veckan sitter vi tillsammans med barn, både stor eller små grupper reflekterar tillsammans över en bild, filmsnutt, eller barnens egna dokumentation.  Detta möjliggör och synliggör för oss barnens tankar och intentioner i sitt lärandeprocess.

 

Vi börjar dagen med dans och musik på gården med tema rörelse som en röd tråd. 

 

Minst en gång i veckan går vi på utflykt till närmiljö. Vi går till skogen, olika parker där  barnen tränar på grovmotorik, koordination och balans. Barnen lär sig olika  matematiska begrepp såsom läges och riktningsord, rumsuppfattning, antal och räkneord. Barn lär sig turtagning och samspel.

 

Minst en gång i veckan har vi aktivitet i rörelserum på övervåningen. Där har vi bland annat dans, musik, teater, rollekar och barngympa genom digitala verktyg.

 

Vi kommer använda olika uppdragskort utifrån barnens intresse och förmågor. Till exempel en bild på en ekollon- så barnen plockar ekollon.

Vi kommer använda förstoringsglas, USB ägget( digital förstoringsglas), böcker, samlingsmaterial, lera, lärplatta, fingerdockor.

Vi tar med oss uppdragskort i skogen minst en gång i veckan och utföra olika aktiviteter utifrån rörelse med barnen.

Vi lär oss nya begrepp i de olika miljöer och kopplar det till olika mål ur vår styrdokument.

Vi plockar in natur material och ta en närmare titt med hjälp av USB ägget hur de ser ut, hur det skiljer sig i mönster och form.

Vi beställer minst en gång i månad böcker från bibliotek utifrån barnens intresse, vårt tema, normkreativa böcker.

Vi kommer ha boksamtal minst en gång i månad med våra äldsta barn.

Vi använder olika rekvisita på samling så att den blir lustfylld och lärorikt. Vi erbjuder en mängd olika variation med sagoberättande, sång och rytmik, teater och rollekar med finger dockor och andra färdiga material.

Sagor ur värdegrund, empati, min kropp och olika känslor.  

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

Hela arbetslaget.

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

 

Vi kommer fortsätta stötta barnen dagligen under deras lärande process.

Vi delar barn i tre små grupper och anpassa utifrån barngruppens olika förmågor och utmaningar.

Vi gör kontinuerlig observation vilket ligger som en grund för fortsatt stöttning och anpassning i undervisningen.

När behovet finns kommer vi ha parallella samlingar med mindre grupper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: