Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhuspedagogik

Skapad 2020-09-22 13:10 i Snödroppens förskola Kristianstad
Förskola
Arbeta med rum, läge, riktning, ordning, talbegrepp, mätning, tid och förändring, former och mönster skapa och se olika lösningar, framförallt i naturen.

Innehåll

Pedagogisk planering HT-20

Utomhus pedagogik med fokus på språket och matematik

 

Avdelningen: Enhörningen

Datum: HT-20

                                                                                  

 

Vad: Få förståelse för rum, läge, riktning.

         Få förståelse för ordning, talbegrepp, mätning, tid, förändring.

         Öva på att skapa och se olika lösningar.

          Få kännedom om olika former och mönster i naturen. 

          .

 

Hur:  Vi skall arbeta i helgrupp och mindre grupper. 

          Vi utgår efter barnens intresse, men också en del vuxen styrt.

          Genom att inspirera barnen att se former mönster material m.m i olika     

         samanhang, ( i detta fallet är focus på ute miljön men även inne)

          

Varför: Mål från läroplanen.

            Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

          .   förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

            begrepp och samband mellan begrepp.  

          . förståelse för rum, tid och grundläggande egenskaper hos mängder,

            mönster,antal,ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera 

 

            matematiskt om det.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: