Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2020-09-22 13:13 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 Engelska
Engelska i årskurs 3 ska ge grundläggande kunskap i engelska både i tal och skrift.

Innehåll

Engelska åk 3

I arbetet får du möjlighet att utveckla din kunskap om:

- förstå enkla ord och meningar när någon pratar om saker du känner till

- förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

- följa enkla muntliga instruktioner

- följa enkla instruktioner som du läser

- säga enkla ord och meningar som går att förstå

- ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra

- skriva enkla ord och meningar

- berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi använder oss av läroboken och Champ 3, textbook och workbook.

-  Vi läser, lyssnar på och använder engelska i tal och skrift. 

-  För att utöka ordförrådet har eleverna glosläxa varje vecka

- Genomgångar och övningar i enkel engelsk grammatik.

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* Delta aktivt på lektionerna

* Förmågan att förstå tydligt talad engelska

* Förmågan att läsa och förstå innehållet i en engelsk text

* Förmågan att skriva enkla ord och fraser på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3

Engelska

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
LYSSNA
Du ska ha förmågan att förstå en enkel text och en beskrivning .T.ex The book is blue. What's your name? My name is...
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan utföra enkla uppmaningar t.ex. "Go to the door." "Sit down." "Come here please."
Jag förstår en enkel text och en beskrivning. T.ex The book is blue. What's your name? My name is...
Jag förstår talad engelska i kända situationer t. ex när någon berättar om sin familj.
TALA
Du ska ha förmågan att ge en enkel presentation av dig själv, din familj och mina intressen. Du ska ha förmågan att beskriva något t.ex ett föremål.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan förstå och använda enkla fraser t.ex "My name is."
Jag kan ge en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Jag kan beskriva ett föremål.
Jag kan uttrycka vad man tycker om och vad man inte tycker om. Jag kan med egna ord återberätta egna upplevelser. Jag kan enkelt motivera mina åsikter. Jag kan beskriva t.ex en person eller ett djur.
SAMTALA
Du ska ha förmågan att våga prata i enkla samtal t.ex. om var man bor. Du ska ha förmågan att våga ställa enkla frågor.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan prata med andra t.ex. "Whats your name?" Jag kan använda enstaka ord. Jag kan använda Yes/No för att visa att jag förstår eller använda kroppsspråk eller tecken när orden inte räcker till.
Jag vågar prata i enkla samtal t.ex. om var man bor. Jag vågar ställa enkla frågor.
Jag kan delta i en enklare diskussion och kan uttrycka min åsikt. När jag fattas ord försöker jag komma på andra sätt att säga det med andra ord på engelska.
LÄSA
Du ska ha förmågan att läsa enkla dialoger med rätt intonation och uttal. Du ska ha förmågan att våga läsa en text där inte alla ord är kända.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan läsa enkla fraser t.ex "A yellow ball". Jag kan läsa och följa enkla uppmaningar t.ex. "Colour the car black and white". Jag kan läsa enkla skyltar t.ex. Push, Pull, Exit.
Jag kan läsa enkla dialoger med rätt tonfall och uttal. Jag vågar läsa en text där inte alla ord är kända.
Jag kan tillgodogöra mig innehållet i olika sorters texter t. ex. fakta och skönlitteratur.
SKRIVA
Du ska ha förmågan att skriva några enkla meningar om dig själv och dina intressen.
 • En  1-3
Jag kan skriva några enkla fraser t. ex. "My name is..."
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv och mina intressen.
Med hjälpmedel och tillsammans med en kamrat skriva en dialog eller berättelse.
ANSVAR
Du ska ha förmågan att vilja och våga använda språket. Du ska ha förmågan att vara aktiv på lektionerna.
 • Gr lgr11
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag frågar om utmaningar när jag tycker det är lätt. Jag hjälper kompisar som behöver hjälp.
REFLEKTERA
Känna till några länder där engelska talas
Känna till några traditioner och helger i engelskatalande länder t.ex. Halloween, Christmas
Kunna göra jämförelser mellan barns levnadsförhållande i Sverige och engelsktalande länder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: