Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma Åk 3 HT20/VT21 Matematikutmaning

Skapad 2020-09-22 13:46 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 3 Matematik
Inom utmaningsgruppen ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Du ska få möjlighet att utveckla ditt intresse för matematik och tro på din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan: 

 • välja och använda passande metoder för beräkningar. 
 • använda enkla tabeller och diagram.
 • använda olika strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer samt formulera frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

För att lära dig kommer du att:

 • resonera och kommunicera kring olika matematiska problem samt förklara och motivera hur du tänker. 

Du visar att du kan när:

 • du muntligt (och delvis skriftligt) resonerar och kommunicerar genom att använda relevanta begrepp och föra logiska resonemang anpassade för uppgiften. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Problemlösning, åk 3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formulera och lösa problem
 • Ma   3
Du behöver ofta hjälp att tolka problemet för att hitta en lösning. Du behöver hjälp med att avgöra/välja ut relevant information. Ex. Du behöver stödfrågor (Vad är frågan? Vilka värdeord finns i texten? Vilket räknesätt ska du använda? Är svaret rimligt?). Ex. Du behöver en tydlig mall för arbetsgången (1. Läs texten. 2. Läs frågan. Vad är det som du ska räkna ut? 3. Visa med en bild. 4. Skriv på mattespråket. 5. Har du besvarat frågan? Är svaret rimligt? Ex. Använda överstrykningspenna för att plocka ut relevant information för uppgiften.
Du behöver delvis stöd med vissa delar för att tolka och lösa problemet. Ex. Du behöver delvis stöd av en vuxen som ställer frågor såsom "Vad är det som du ska räkna ut?" "Vilket räknesätt ska du använda och hur vet du det?"
Du tolkar problem på egen hand och löser uppgiften. Ex. Du klarar själv att tolka problemen och vet hur du ska lösa uppgiften.
Värdera valda strategier och metoder vid problemlösning
 • Ma   3
Du behöver hjälp att välja passande strategi och/eller metod. Ex. Du behöver stöd av en vuxen att välja ut värdeorden och att tolka vad dessa innebär (tillsammans = addition, skillnaden = subtraktion, hur många var = division)
Du kan med visst stöd välja passande strategi och metod. Ex. Du behöver delvis/ibland stöd av en vuxen att välja ut värdeorden och att tolka vad dessa innebär (tillsammans = addition, skillnaden = subtraktion, hur många var = division)
Du prövar olika strategier och/eller metoder. Du visar säkerhet vid användandet av vald strategi. Ex. Du kan med hjälp av värdeorden tolka, förstå och använda lämplig strategi/metod.
Använder matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Ma   3
Du använder vardagsuttryck. Ex. trekant, fyrkant, plus, minus, gånger etc.
Du använder delvis matematiska begrepp. Ex. Du växlar mellan både vardagsuttryck och matematiska begrepp såsom addition, subtraktion, triangel, cylinder, färre, minska etc.
Du använder matematiska begrepp och uttrycker samband mellan begreppen. Ex. addition, subtraktion, triangel, cylinder, färre, minska och att förstå sambandet mellan exempelvis addition och subtraktion liksom även multiplikation och division etc.
Kan föra och följa matematiska resonemang. emangförklara muntligt
 • Ma   3
Du behöver stödfrågor för att kunna förklara. Ex. Vad handlar uppgiften om? Vad är problemet? Var i uppgiften finns ledtrådar till vilket räknesätt du valt? Hur vet du att svaret på frågan är rätt?
Du kan muntligt uttrycka och förklara hur du tänker kring uppgiften. Ex. Du kan förklara för en kamrat/vuxen hur du har tänkt och hur du kom fram till svar på uppgiften, så att den förstår ditt resonemang.
Du kan uttrycka och förklara hur du tänker kring uppgiften samt även följa kamraters resonemang. Ex. Du kan förklara för en kamrat/vuxen hur du har tänkt och hur du kom fram till svar på uppgiften, så att den förstår ditt resonemang samt även lyssna, följa och förstå en kamrats resonemang.
Kan använda matematiska uttrycksformerrmer, rklara skriftligt
 • Ma   3
Din skriftliga förklaring är svår att följa. Ex. Du har svårt att skriftligt visa hur du löst uppgiften och/eller utför räkneoperationer på ett felaktigt sätt.
Du använder matematiska uttrycksformer för uppgiften. Ex. Du kan skriftligt visa hur du tänker genom att välja en fungerande uträkning.
Du använder olika matematiska uttrycksformer och anpassar uttrycksformerna efter uppgiften. Ex. Du kan skriftligt visa hur du tänker genom att väljer den uttrycksform som är bäst lämpad för uppgiften (väljer multiplikation framför upprepad addition, förenklar sina bilder istället för att rita i detaljer etc).
Kan bedöma rimlighet i problemlösning
 • Ma   3
Du gör ingen rimlighetsbedömning. Ex. När du löst uppgiften tycker du att du är klar och påbörjar nästa uppgift.
Du gör en rimlighetsbedömning som delvis är korrekt (t ex. enhet saknas eller är felaktig). Ex. När du löst uppgiften, stannar du upp och kontrollerar frågan för uppgiften igen samt funderar på enhet och om svaret är rimligt.
Du gör en korrekt rimlighetsbedömning. Ex. När du löst uppgiften, stannar du upp och kontrollerar frågan för uppgiften igen, funderar på enhet och om svaret är rimligt och sätter alltid ut enhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: