Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blabla

Skapad 2020-09-22 14:07 i Bäckens förskola Östersund
Tema om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Historia
För 15 000 år sedan var Skandinavien täckt av tjock is. Det var kallt och inga människor bodde här. Men klimatet förändrades. Det blev varmare, och sakta började isen smälta bort. Här börjar vår resa om stenåldersmänniskorna, från jägare till bönder.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här ges en kort beskrivning av arbetsområdet.

Du kommer att få arbeta med temat Forntiden. Där får du bekanta dig med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få arbeta både teoretiskt och praktiskt.

Mål

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

  • skriva egna faktatexter för hand och på dator
  • diskutera och återberätta det du lärt dig
  • undersöka vilka spår från forntiden som vi kan se idag
  • se på faktafilmer om stenåldern
  • samla fakta och bilder på en "stenålders vägg".
  • skapa tidstypiska föremål i olika material ex. bilder, lera, naturmateriel.
  • lära dig beskriva vad skiljer jägarstenålder från bondestenålder.
  • besöka Jamtli och lära dig mer om stenåldern
  • vi ska bekanta oss med Ötzi och andra historiska personer och fynd.
  • höra på högläsningsbok om stenåldern
  • ta reda på hur växtligheten var på den tiden
  • skriva faktatexter om träd

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömning sker kontinuerligt genom samtal och vägledning under arbetets gång i formativ form. Genom muntliga och skriftliga reflektioner.

 

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • beskriva hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • skriva och berätta vad du lärt dig.
 • redogöra för några spår i naturen från forntiden.
 • göra jämförelser mellan de olika tidsåldrarna.
 • skapa tidstypiska föremål med olika tekniker

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: