Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral åk 8 ht-2020

Skapad 2020-09-22 14:15 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken.

Innehåll

 

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska få grundläggande kunskaper om vad etik och moral innebär.

du ska få en ökad förståelse kring hur man kan resonera kring vad som är rätt och fel i olika valsituationer och se saker ur olika perspektiv. 

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma:
- din förmåga att i grupp resonera och debattera kring olika etiska och moraliska dilemman.

 

Hur kommer jag att bedöma?

- genom att hela tiden observera och dokumentera ditt arbete.

- genom muntliga diskussioner kring olika etiska dilemman.

- genom debattuppgift i grupp kring ett etiskt och moraliskt dilemma.

 

Undervisning och arbetsformer.

Så här kommer vi att arbeta:

- kort genomgång om etik och moral.

- gruppdiskussioner kring olika etiska dilemman.

- debattuppgift i grupp kring olika etiska frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris i Religion 7-9

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: