Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag

Skapad 2020-09-22 14:29 i Magra förskola Alingsås
Vårt arbete med språkutveckling på vår avdelning med barn mellan 4-6 år.
Förskola
Planering för temat du och jag

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har startat upp efter sommaren med en ny barngrupp och vi vill skapa en trygghet hos dem. Vi har börjat arbeta med värdegrunden och pratar om att vara en bra kompis och gör samarbetsövningar för att skapa en bra gemenskap i barngruppen. Vi kommer arbeta lite extra med detta tema som vi kallar du och jag under v 35-41 medan värdegrundsarbetet fortgår under hela läsåret.  

 

Vart ska vi?

Under temat du och jag vill vi att barnen ska känna en tillit till sin egen förmåga och öka deras självkänsla och självförtroende. Vi vill att de ska lära sig empati och att kunna leva sig in i en annan människas situation. Vi vill att de ska utveckla sin identitet i vem de är och som kompis i barngruppen. Vi vill att barnen ska utveckla en kroppsuppfattning kring sig själva, hur de ser ut, hur stora de är, hur de växer, hur många tår, fingrar, ögon, öron vi har etc. 

 

Hur gör vi?


 • Vi arbetar med materialet Kompisböckerna och pratar om kompisregler vi har på vår förskola.
 • Alla barn får göra handavtryck där vi samtalar om avtrycket av vår hand, färg och antal fingrar. Vi gör tavlor av handavtrycket och tittar på dokumentationen med barnen och samtalar om antal fingrar, färg, störst och minst storleksmässigt i jämförelse med handavtrycken och höger/vänster hand

 • Vi mäter barnen och ser hur de växer. Mätning av barnen sker i oktober och maj under läsåret. Samtalar kring vem som är längst och kortast, hur många centimeter de växt från förra gången vi mätte etc.

 • Barnen får se sig själva i spegel och göra självporträtt. Vi räknar och benämner ögon, öron, näsa, mun, fingrar, tår.

 

 

Hur blev det?

Vi reflekterar och analyserar kontinuerligt i arbetslaget hur arbetet gått genom olika form av dokumentation, för att på så sätt utveckla vårt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: