Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljusstake i metall åk7 Läsåret 20/21

Skapad 2020-09-22 14:34 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
I åk 7 kommer eleverna att tillverka en ljusstake, detta är ett obligatoriskt arbete där eleverna får jobba med metall. Fokus i detta arbete är nya tekniker i metall och att jobba självständigt utifrån instruktioner och egna idéer.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen:

 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

 

Ämnets syfte

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Centrala innehåll:

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
  • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdens arbetsprocesser

·                 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

·                 Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

 

Arbetssätt och undervisning:

Arbetet startar med att eleverna får en genomgång av arbetet och hur det kommer att bedömas. Efter genomgång får eleverna testa olika tekniker utan att betygsättas för att de ska våga prova och fråga efter saker som de inte förstår vilket kommer underlätta när arbetet ska börja då vi kommer titta på bland annat självständighet. Arbetet är beskrivet i ett arbetshäfte där alla moment är förklarade med text och bild. Mitt i terminen kommer vi att jobba teoretiskt med 49 olika verktyg och därefter avsluta med ett verktygsprov.

 

 

 

Redovisning/bedömning:

Eleven får löpande respons på sitt arbete för att lättare kunna utvecklas och nå högre mål. Efter att arbetet är klart kommer bedömningsmatrisen att fyllas i för att förtydliga vilka förmågor eleven visat under arbetet för att lättare kunna utvecklas till kommande arbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: