Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen Mål & syfte

Skapad 2020-09-22 14:34 i Säby Förskola Österåker
Förskola
Barnkonventionen mål & syfte

Innehåll

Innehåll

Nationellt mål:
Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen.Lpfö-18

Syfte:
Under höstterminen 20 kommer arbetslagen genom kollegialt lärande fördjupa sig i barnkonventionen. Vilket ansvar har vi som personal att tillgodose barns rättigheter? 

Hur:

Pedagogerna kommer att arbeta utifrån boken Barnens rättigheter av Åsa Ekman.

Vi kommer att läsa ur kompisböckerna av Linda Palm för barnen.

Vi påminner varandra om att utgå ifrån varje barns bästa.

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vi ska komma vidare?B

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: