Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rim-Tim-Lim

Skapad 2020-09-22 14:46 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Språk och kommunikation, SPR
På dessa lektioner laborerar, testar och smakar vi på olika ord. Vi tränar på att förstå ord och att ord kan låta lika men kan betyda olika.

Innehåll

Vad gör vi?

 • Vi tränar på att rimma och att förstå ordets innebörd med elevnära ord och lärarmaterialet, Tokboken
 • Vi samtalar och lär varandra att skriva rim-orden
 • Vi samtalar om orden och dess betydelse

Hur gör vi?

 • Vi tittar på Krakel Spektakel filmen och samtalar sen vad vi hörde och såg för rimord
 • Vi lyssnar och sjunger till sångerna i Krakel Spektakel filmen. 
 • Vi skriver orden i Widgit Writer  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: