Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik SINGMA 1A

Skapad 2020-09-22 14:43 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Matematikundervisning enligt Singaporemodellen.
Grundskola 1 Matematik
"Mattelektioner är inga tysta lektioner. Att samtala och diskutera är en viktig del i att lära sig matematik." Dr Yeap Ban Har, expert på Singaporemodellen. (Stockholm juni 2016)

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

 • räkna framåt till 150.
 • räkna bakåt från 20.
 • addera och subtrahera tal inom talområdet 0-20. 
 • geometriska former som kvadrat, triangel, rektangel, cirkel.
 • begrepp som fler, färre, lång, kort, högst, lägst. 
 • jämföra och mäta längd och höjd i centimeter.
 • mönster
 • problemlösning - kunna förklara olika lösningar på ett problem.

 

Undervisning

 • Du kommer att använda konkret material.
 • Du kommer att använda bilder för att förklara matematiken.
 • Du kommer att samtala och diskutera för att lära dig matematik. 

 

 

Bedömning  

 

 • Sker i matematikboken i Min kunskapslogg i slutet av varje kapitel.
 • Sker enligt Skolverkets bedömningsstöd i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: