Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6 Hemma i världen

Skapad 2020-09-22 14:43 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Världen är stor men samtidigt liten. Saker som händer långt borta i ett annat land kan påverka våra liv här hemma. I det här arbetsområdet reser vi utanför Sveriges gränser. Vi lär oss mer om hur vi alla 7 miljarder människor hör ihop. Arbetsområdet syftar till att skapa förståelse för och kunskap om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer att reflektera över de mänskliga rättigheterna både ur ett internationellt perspektiv och i ett barnperspektiv. Detta gör vi genom att jämföra barns villkor i olika delar av världen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska…

... få kunskap om vad de mänskliga rättigheterna innebär,

... få insikt i människors olika levnadsvillkor,

... kunna använda relevanta ord och begrepp,

... kunna utrycka egna tankar och åsikter kring det vi läser.

 

I undervisningen kommer vi att...

... arbeta med avsnittet "Hemma i världen" i läroboken Puls Samhällskunskap,

... använda Rädda Barnens material "Livets lotteri",

... titta på "Uppdrag skolväg" på urplay.se,

... lära oss ord och begrepp,

... öva på att diskutera, jämföra och uttrycka tankar och åsikter. 

 

 

Detta ska bedömas

Du kommer att få möjlighet att visa vad du kan genom att vara muntligt aktiv på lektionerna samt genom skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 6 Hemma i världen

Insats krävs
E
C
A
Beskriva samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett mycket utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Diskutera/värdera/uttrycka ståndpunkt
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: