Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande MEL/TOP20

Skapad 2020-09-22 14:47 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Barns delaktighet och inflytande är ett ämne vi arbetar med under hela dagen, varje dag i förskolan. Detta projektet syftar till att ge barnen en förståelse för att deras röster blir hörda och vi tar tillvara på deras önskningar, tankar och intressen.

Innehåll

Upprättat 2020-10-05 av Madeleine Edenhäll 

Var är vi?

Vi upplever att barnen tycker att undervisningen och utbildningen i förskolan är stimulerande och trivs  under dagarna på förskolan. Material (inomhus) finns tillgängligt så de kan ta vad de vill själva känner för att göra eller leka med men det är mer begränsat i utomhusmijön. Barnens önskemål tas med i våra reflektioner och observationer. Vi upplever dock inte att barnen är medvetna om deras rätt att påverka sina dagar och aktiviteter på förskolan och heller inte hur stor påverkan de har. En del barn tar större plats än andra i situationer så som samlingar, lek och undervisning. Vi vill att varje barn ska få samma talutrymme och äga känslan av att "jag blir lyssnad på". 

Vi arbetar alltid med barns inflytande men upplever att vi inte synliggjort arbetet i samma utsträckning som vi gjort med andra delar av läroplanen.

 

Var ska vi?

Vi vill synliggöra och medvetandegöra både för barn och vårdnadshavare att vi tar tillvara på barnens viljor, tankar och åsikter, önskemål och ger varje barn inflytande och delaktighet i val av aktiviteter, projekt och undervisningsmetoder.

 

Vi vill också arbeta med att synliggöra och medvetandegöra hur man kan arbeta med förskolans uppdrag genom att skapa ett demokratiskt arbetssätt, där känslan av samhörighet och ansvar skapar förutsättningar för att utvecklas som person men även att stärkas som grupp.

 

 -Barnen ska få en förståelse för demokratiska principer.

 -Barnen ska i större utsträckning våga uttrycka sina tankar och åsikter.

- Barnen ska känna och förstå att de har inflytande i olika situationer. 

- Att barnen ger varandra talutrymme, utvecklar sin förmåga att vänta på sin tur i samtal och samling.

 

Fokusmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Hur gör vi?

Vi kommer utgå från tre frågeställningar.

1. Vad vill du göra mer av på förskolan? 

2. Vad får du bestämma på förskolan idag?

3. Vilka av dessa (halloweenfest, pyjamasparty, baklängesdag, utflykt över dagen, fredagsdisco, maskerad, baka, bygga käpphäst eller något annat, vi kommer ha en tom där barnen ger möjlighet till egna idéer) hade du velat att vi hade på förskolan i November? 

 

Varje barn får lägga sina tre röster på aktiviteterna de röstar för av förslagen. Vi tänker att det på det viset underlättar för återkoppling för att tydliggöra efter varje aktivitet att deras viljor räknas. 

När val av festdag röstats fram kommer barnen ger möjlighet till planering av dagen. De får genom röstning och diskussioner planera för olika moment, förberedelser och stationer.

Vi pedagoger måste blir mer medvetna om vilka barn som tar mycket plats samt uppmuntra de tystare barnen att våga göra sina röster hörda, dels i mindre grupper, leken men även i olika undervisningssituationer. Vi behöver också bli mer medvetna om vilken typ av lyssnande vi använder då barnen uttycker sina tankar och åsikter (tänk gummorna). 

 

 

Hur blev det? 

Utvärdering görs i storarbetslag under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: