Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationellt samarbete och globala frågor

Skapad 2020-09-22 14:53 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Media rapporterar dagligen från olika typer av utmaningar runt om i världen som världens länder behöver samarbeta kring. Krig brott mot mänskliga rättigheter, flyktingströmmar och klimatet är några av dem. I FN möts nästan alla världens länder och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna spelar en viktig roll.

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Efter ämnesområdet ska du:

 • känna till och kunna redogöra för FN:s uppdrag och organisation
 • känna till vad som skiljer en konvention från en deklaration
 • känna till och kunna redogöra för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 • känna till och kunna ge exempel på brott mot de mänskliga rättigheterna
 • känna till och kunna föra resonemang om olika orsaker till väpnade konflikter
 • känna till och kunna föra resonemang om globala samhällsfrågor

 Material

 • Läroboken Utkik Samhällskunskap 7–9
 • Studi.se
 • Globalis.se
 • NE.se

Tidsplan

 

 • Veckorna 40-44

 

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Gemensamt arbete med läromedlet Utkik Samhällskunskap 7–9
 • Arbete med diskussionsuppgifter i grupp
 • Enskild reflektionsuppgift 

Bedömning

Löpande bedömning under arbetet med diskussionsuppgifter samt avslutande reflektionsuppgift. Den löpande bedömningen blir en del av helhetsbedömningen av samhällskunskapen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: