Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Micro:bit - programmering

Skapad 2020-09-22 15:07 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 14/15
Grundskola 7 – 9 Teknik
Blockprogrammering med en Micro:bit

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Mycket av det som finns runt omkring oss styrs av programmering, t.ex. i din mobiltelefon. För att förstå hur vi kan påverka och påverkas av den programmeringen så är det viktigt att lära sig hur det går till. 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom genomgångar och att praktiskt få prova på kommer du att få lära dig hur man programmerar en Micro: bit. 

Vad som kommer att bedömas:

I ett projekt kommer du att få konstruera en egen programmering där kommer du att bedömas efter nivån på kodningen, hur du arbetar på lektionerna och hur du skriver en arbetsprocessrapport.

Hur du får visa vad du kan:

Genom ditt arbete på lektioner, din kodning och i arbetsprocessrapporten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Programmering Micro:bit

F
E
C
A
Genomföra arbeten
Bedömning av hur du arbetar med kodningen.
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att du inte har varit med och deltagit under lektionerna.
Du kan genomföra enkla teknik-utvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra enkla teknik-utvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra enkla teknik-utvecklingsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Genomföra arbeten
Bedömning av nivån på din kodning.
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att du inte har varit med och deltagit under lektionerna eller att du inte slutfört uppdraget.
Du har utformat en enkel design som till viss del har uppnått uppdragets krav/mål.
Du har utformat en mer avancerad design som uppnått uppdragets krav/mål.
Du har utformat en utvecklad och avancerad design/kod som uppnått uppdragets krav/mål.
Formulera & välja alternativ
Bedömning av hur självständigt du arbetar med projektet.
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att du inte har varit med och deltagit under lektionerna.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång men tar ibland egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt
Du arbetar självständigt och leder själv ditt arbete framåt.
Dokumentera
Bedömning av arbetsprocess-rapporten
Du har inte uppnått kraven för E. Det kan bero på att innehåll saknas eller är för bristfälligt.
Du gör en enkel dokumentation av arbetet. Du berättar på ett kortfattat sätt hur du gått tillväga under ditt arbete.
Du gör en utvecklad dokumentation av arbetet. Du beskriver din arbetsprocess på ett tydligt sätt genom att till viss del beskriva hur du löser problem som uppstår
Du gör en välutvecklad dokumentation av arbetet. Du har ett tydligt syfte och du beskriver din arbetsprocess på ett tydligt och genomtänkt sätt genom att beskriva hur du löser problem som uppstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: