Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och vi i en hållbar utveckling-Vad finns bortom kullen

Skapad 2020-09-22 15:08 i Solgläntans förskola Halmstad
Förskola
Vi vill att barnen ska ges möjlighet att värna om varandra och den jord vi lever på. Vidga sitt matematiska tänkande. Ökad förståelse för vad jag som individ behöver för att må bra och bli sitt bästa jag.

Innehåll

Gemensamt projekt för Åled och Solgläntans förskolor:
Världen och vi i hållbar utveckling – 

”vad finner vi bortom kullen”?

                        

Huvudsyfte:

Bevara utomhuspedagogik- ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter. 

Detta för att ge möjlighet till en positiv framtidstro, hälsa och välbefinnande. 

Att väcka och ta tillvara på barns nyfikenhet att fråga, undersöka och utforska


Mål ut 
Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.


Mål ut 
Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet


Utveckla både det svenska språket och sitt modersmål om barnet har annat modersmål än svenska


Mål ut 
Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

 

Utifrån huvudsyftet så har vi på Hallonet formulerat ett syfte som vi ska arbeta efter.

Syftet:

Varför skall vi arbeta med detta tema/projekt/innehåll?

Vi vill fortsätta utmana barnen kring kulturella skillnader/likheter samt hemkulturer och med detta ta tillvara på den mångfald av flerspråkighet som finns på förskolan samt tecken som stöd. Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för den hållbara utvecklingen och dess tre grenar, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Detta för att vi vill ge barnen en möjlighet att skapa förståelse för hur deras påverkan har betydelse i världen.

 

 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära?

Vi vill ge barnen möjlighet att få en ökad förståelse för att allas hemkulturer inte ser likadan ut i Sverige och runt om i världen samt väcka en nyfikenhet kring olika språk och tecken. Vi vill bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro genom att tillsammans utforska den hållbara utvecklingen med bl.a. att använda oss av 10 goda vanor som verktyg. Ge barnen förutsättningar att utveckla sitt matematiska tänkande med hjälp av Bishops och Gellman/Gallistels principer genom leken. 

 

Vilka förmågor vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla?

Värna om varandra och den jord vi lever på. Vidga sitt matematiska tänkande. Ökad förståelse för vad jag som individ behöver för att må bra och bli sitt bästa jag.

 

 

Det grönmarkerade är de mål från läroplanen som vi ser att vi kommer att kunna få med genom projektet.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: