👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik "De enkla maskinerna" årskurs 2

Skapad 2020-09-22 15:15 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 2 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

 • namnge de enkla maskinerna: lutande planet, kilen, skruven, hävstången och hjulet.

 • ge exempel på hur de enkla maskinerna fungerar.
 • ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • ge exempel på hur några av maskinerna har förändrats över tid.
 • följa en kort instruktion vid programmering

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.

 • titta på filmer och läsa om de enkla maskinerna.

 • ha genomgångar av hur de enkla maskinerna fungerar.

 • dokumentera i ord och bild.

 • bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

 • undersöka skolgårdens/lekplatsens olika exempel på enkla maskiner.

 • programmera blue bots
 • programmering via datorn

 

Begrepp: teknik, mekanism, uppfinning, kraft, förr, nu, programmering.

 

Digitala verktyg:

 • Powerpoint
 • Dokumentkamera
 • Chromebook

Slutuppgift:

Fortlöpande bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3