Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd planering Åk 4

Skapad 2020-09-22 15:20 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Eleven skall utveckla en förtrogenhet med planering genom en enklare skiss. Utifrån planeringen genomför eleven ett slöjdföremål, samt beskriver sin arbetsprocess. Vidare skall eleven lära känna slöjdämnets material, verktyg/redskap och hur dessa på ett säkert och funktionellt sätt används. För att träna upp nedanstående förmågor och färdigheter arbetar vi under denna termin med tillverkning av hylla med figur.

Innehåll

Arbetsuppgifter

Namnskylt i furu. 

 

Hylla i sex delar i furu med tillhörande figur.

 

Vi arbetar med händerna

Geringssåg

Handborr

Lim

Skruvdragare

Spackel

Hammare

Kontursåg

Färg

 

Övergripande mål - LGR 11

Väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen skall ge eleven en bra start och god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligaste materialen och verktygen inom ämnets ram. På ett ändamålsenligt sätt hantera redskap och verktyg för att öva upp motorik.

Konkretiserade mål

Eleven ska:

 • kunna presentera idéer för slöjdarbeten
 • kunna följa enkla muntliga eller skriftliga instruktioner
 • ta egna initiativ och ansvar för att arbetet går framåt
 • kunna handskas säkert med redskap och verktyg
 • utvärdera sina arbetsinsatser enligt mall

Bedömning

Elevens förmåga att:

 • med vägledning utifrån egna idéer och skisser, utforma ett slöjdarbete.
 • på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och verktyg.
 • följa instruktioner
 • värdera och utvärdera sitt arbete
 • ta ansvar och initiativ till att arbetet leder framåt.

 


Bedömningen kommer att ske löpande utifrån elevens muntliga och skriftliga aktivitet/prestation, klassrumsobservationer och samtal. Eleven förväntas visa intresse och delta aktivt på lektionerna samt genomföra de uppgifter han/hon får.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd

Tillverka saker
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Verktyg, redskap och maskiner
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i slöjden.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjden.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjden.
Arbetssätt och val
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbeta på lektion
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Skriva/berätta om ditt arbete
Du kan ge enkla omdömen om hur du arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Skriva/berätta om hur ditt arbete ser ut
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: