Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - Myggan

Skapad 2020-09-22 15:41 i Villa förskola Kristianstad
Förskola
Strategier för ökad måluppfyllelse

Innehåll

2:1 Normer och värden

Prioriterat mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Processteg för att nå målen? (konkretisering) Vad är det vi vill se? VIlka förmågor vill vi se att barnen utvecklar?

Målbilden (när barnet har getts förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål): 

Barnen spontant hjälper andra 

Att barnen visar förståelse för andras behov 

Barnen kan koppla händelser och egna erfarenheter till litteratur vi läser

 Nästan framme: Barnen gör en aktiv handling för att bekräfta och hjälpa andra. (Problemlösning) 

 En bit på väg: Barnen tolkar och läser av andras känslor och behov. 

 Påbörjad utveckling: Barnen uttrycker och sätter ord på sina känslor och behov. 

Innehåll och Metod

 

Barnkonventionen - finns detaljplanering. Fokus på bland annat känslor 

Hjälpa varandra t.ex. i hallen, 

berättar och bekräfta för barnen och föräldrar när barnen gjort en aktiv handling för att bekräfta och hjälpa andra. Höja barnens styrkor. 

Läser böcker om olikheter om känslor etc. 

Lågeffektivt bemötande. Att ge barnen tid, bemöta olika, tillgängliga lärmiljöer

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: