Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation v 35-43

Skapad 2020-09-22 15:43 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska rimma, ramsa och tramsa. Vi leker med bokstäver, språk och ljud och lär tillsammans. Vi hoppas att du ska få ett intresse av ljud, ord och meningar för då blir det lättare att läsa.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
Bornholmsmodellen- rim, ljud i omgivningen, djur och deras läten, ord och meningar, första ljud Skolverkets kartläggning- bokstavskännedom, koppla bokstäver till dess ljud, begynnelseljud, återberätta en händelse, beskriva en bild, visar intresse för böcker och läsning samt vad andra säger, 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska sjunga, ramsa och rimma.
Vi spelar spel.
Vi ska göra olika aktiviteter där vi ska lyssna efter ljud i ord, meningar och omgivningen.
Vi ska göra kartläggning i mindre grupper.
Vi arbetar med bildkort, arbetsblad, olika lärappar

Vad ska du lära dig?

Att det finns bokstäver och ett alfabete

Veta att alla bokstäver har ett namn och ett ljud

Identifiera rim 

Veta vad en mening är

Veta vad ett ord är

Identifiera olika ljud 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Göra kartläggning tillsammans med lärare

Tips till vårdnadshavare

Spela spel, läs högt för ditt barn, prata om konstiga ord, låt ditt barn berätta om skoldagen, låt ditt barn följa instruktioner.

Länkar: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: